ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 12,800 บาท บาท

* *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 11,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

โปรแกรม Zbrush ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างงานโมเดล 3 มิติ ที่ได้ความนิยมอย่างมากในตอนนี้ เพราะเป็นการสร้างโมเดล 3 มิติ
ที่มีเทคนิคการทำงานปั้นคล้ายการปั้นด้วยดิน แต่เป็นการปั้นด้วยคอมพิวเตอร์ 

https://www.youtube.com/watch?v=hlThsUR6TQ8&list=WL&index=25&t=0s
และในหลายแขนงวิชาชีพก็นำโปรแกรมนี้ไปใช้อย่างแพร่หลาย เช่น งานออกแบบ concept art  ,
3d Printing , Jewelry design  ,Game , งานด้าน Animation
ที่ต้องใช้โมเดล 3 มิติ  โดยเฉพาะงานสร้างภาพประกอบทางภาพยนต์
Visual effects (VFX)
ซึ่ง  โปรแกรม
Zbrush ถึงกับเคยได้รับรางวัล Scientific And Engineering  Award (2014)  
ซึ่งให้โดย 
Academy of  Motion Picture Arts and Sciences หรือที่เราคุ้นกันในนามรางวัล Oscar   
https://www.oscars.org/sci-tech/ceremonies/2014     

https://www.youtube.com/watch?v=DKEOuJfcyks

หลักสูตร 3D Character modeling in Zbrush (สร้างตัวละคร 3มิติด้วย ZBrush) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในการปั้นโมเดลตัวละคร 3มิติ ด้วย Zbrush

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 35 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง เรียน ( ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง )
พื้นฐานผู้เรียน ผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบเริ่มต้นของชิ้นงาน 3D หรือผ่านการเรียน หลักสูตร Zbrush Introduction มาแล้ว
โปรแกรมที่ใช้ Zbrush
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเป็นนักสร้างตัวละคร 3มิติ
วิทยากร อาจารย์ จิรทัศน์ รำพึงกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 3D Animation  
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การสร้างโมเดลตัวละคร 3 มิติ, เปิดแนวคิดเพื่อใช้ในงานอาชีพที่ตนเองสนใจ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี
 • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 12,800 บาท
ราคาสุทธิ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 11,800 บาท ***ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf
วิธีการชำระเงิน
 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
  (กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 
 1. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 2. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
  Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม