ราคา 35,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 25,080 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

โปรแกรม Zbrush ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างงานโมเดล 3 มิติ ที่ได้ความนิยมอย่างมากในตอนนี้ เพราะเป็นการสร้างโมเดล 3 มิติ ที่มีเทคนิคการทำงานปั้นคล้ายการปั้นด้วยดิน แต่เป็นการปั้นด้วยคอมพิวเตอร์ ในหลายแขนงวิชาชีพก็นำโปรแกรมนี้ไปใช้อย่างแพร่หลาย เช่น งานออกแบบ Concept art, 3D Printing, Jewelry Design, Game และงานด้าน Animation ที่ต้องใช้โมเดล 3 มิติ โดยเฉพาะงานสร้างภาพประกอบทางภาพยนต์ Visual effects (VFX) ซึ่งโปรแกรม Zbrush ถึงกับเคยได้รับรางวัล Scientific And Engineering Award (2014) ซึ่งให้โดย Academy of Motion Picture Arts and Sciences หรือที่เราคุ้นกันในนามรางวัล Oscar   

ตัวอย่าง

https://www.oscars.org/sci-tech/ceremonies/2014 
https://www.youtube.com/watch?v=DKEOuJfcyks
https://www.youtube.com/watch?v=hlThsUR6TQ8&list=WL&index=25&t=0s

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 30 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง เรียน ( ครั้งละ 3 ชั่วโมง )
พื้นฐานผู้เรียน ผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบเริ่มต้นของชิ้นงาน 3D หรือผ่านการเรียน หลักสูตร Zbrush Introduction มาแล้ว
โปรแกรมที่ใช้ Zbrush
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเป็นนักสร้างตัวละคร 3มิติ
วิทยากร อาจารย์ จิรทัศน์ รำพึงกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชา: Movie Editing & 3D Model Creations
การศึกษา: ปริญญาตรี

ประสบการณ์ทำงาน
  • Cyberplanet Interactive Public Co.,Ltd. (Blue Wizard Studio Co.,Ltd.) : 3D Artists 3D Modeler, Character Modeling for Animation and Game
  • The Post angkok Co.,Ltd. : 3D Artists 3d Modeler , for Postproduction
  • NICE DAY BOY Co.,Ltd. : 3D Artists 3d Modeler , Animation,Lighting,Rendering Composition , Rotoscope
  • Human Digicrafts (Thailand) Co.,Ltd. : 3D Artists-Instructor CG Designner and 3D CG Instructor
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 35,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม