ราคา 35,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 25,080 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

โปรแกรม Zbrush ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างงานโมเดล 3 มิติ ที่ได้ความนิยมอย่างมากในตอนนี้ เพราะเป็นการสร้างโมเดล 3 มิติ
ที่มีเทคนิคการทำงานปั้นคล้ายการปั้นด้วยดิน แต่เป็นการปั้นด้วยคอมพิวเตอร์ 

https://www.youtube.com/watch?v=hlThsUR6TQ8&list=WL&index=25&t=0s
และในหลายแขนงวิชาชีพก็นำโปรแกรมนี้ไปใช้อย่างแพร่หลาย เช่น งานออกแบบ concept art  ,
3d Printing , Jewelry design  ,Game , งานด้าน Animation
ที่ต้องใช้โมเดล 3 มิติ  โดยเฉพาะงานสร้างภาพประกอบทางภาพยนต์
Visual effects (VFX)
ซึ่ง  โปรแกรม
Zbrush ถึงกับเคยได้รับรางวัล Scientific And Engineering  Award (2014)  
ซึ่งให้โดย 
Academy of  Motion Picture Arts and Sciences หรือที่เราคุ้นกันในนามรางวัล Oscar   
https://www.oscars.org/sci-tech/ceremonies/2014     

https://www.youtube.com/watch?v=DKEOuJfcyks

หลักสูตร 3D Character modeling in Zbrush (สร้างตัวละคร 3มิติด้วย ZBrush) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในการปั้นโมเดลตัวละคร 3มิติ ด้วย Zbrush

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 30 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง เรียน ( ครั้งละ 3 ชั่วโมง )
พื้นฐานผู้เรียน ผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบเริ่มต้นของชิ้นงาน 3D หรือผ่านการเรียน หลักสูตร Zbrush Introduction มาแล้ว
โปรแกรมที่ใช้ Zbrush
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเป็นนักสร้างตัวละคร 3มิติ
วิทยากร อาจารย์ จิรทัศน์ รำพึงกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 3D Animation  
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 35,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม