ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา
Architecture with AutoCAD

เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD ออกแบบแปลนงาน ด้วยโปรแกรม AutoCAD สำหรับงานด้านสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน โครงสร้าง ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้า รวมทั้งเครื่องกลต่างๆ เพื่อให้ได้พิมพ์งานสำหรับต่อยอดไปการพัฒนางาน 3 มิติขั้นสูง ในโปรแกรมอื่นๆ เช่น SketchUp, 3DSMAX เป็นต้น

อ่านต่อ
3D Architecture with 3dsMAX

ออกแบบ 3 มิติ ทางด้าน Architecture, Furniture Design , Interior Design , Exhibition Design ทั้งกระบวนการ ด้วยโปรแกรม 3Ds Max

อ่านต่อ
Interior Lighting with V-Ray

เรียนรู้การสร้างงานด้วยโปรแกรม 3DsMax และต้องการความเสมือนจริงยิ่งขึ้น โดยการตกแต่งแสงเพิ่มเติมด้วย Plug in ยอดนิยม คือ Vray

อ่านต่อ
3D Architecture with SketchUp

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการสร้างภาพ และ งานแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม SketchUp เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและสร้างมาเพื่อช่วยในขั้นตอนการสร้างแบบร่าง (sketch) และสะดวกในการแก้ไข รวมไปถึงการนำเสนอผลงาน

อ่านต่อ
3D Architecture with Autodesk REVIT

REVIT เป็นการเขียนแบบระบบใหม่ ซึ่งเรียกว่า BIM (Building Information Modeling) ซึ่งการเขียนแบบในระบบ BIM นั้นจะเขียนแบบเป็น 3 มิติ เมื่อเขียนเสร็จ จะได้งานรูปตัด รูปด้าน และ Perspective โดยอัตโนมัติ สามารถทำงานได้ตั้งแต่ Concept Design ไปจนถึงงาน Construction การขึ้นโมเดลนั้นโปรแกรมจะทราบถึงวัตถุและคุณสมบัติต่างๆ เช่น เสา คาน ผนัง บันได ซึ่งจะทำให้สามารถแยกประเภท และ ถอดปริมาณราคาได้ในภายหลัง 

อ่านต่อ