ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา
Architecture with AutoCAD

เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD ออกแบบแปลนงาน ด้วยโปรแกรม AutoCAD สำหรับงานด้านสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน โครงสร้าง ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้า รวมทั้งเครื่องกลต่างๆ เพื่อให้ได้พิมพ์งานสำหรับต่อยอดไปการพัฒนางาน 3 มิติขั้นสูง ในโปรแกรมอื่นๆ เช่น SketchUp, 3DSMAX เป็นต้น

อ่านต่อ
3D Architecture with 3dsMAX

ออกแบบ 3 มิติ ทางด้าน Architecture, Furniture Design , Interior Design , Exhibition Design ทั้งกระบวนการ ด้วยโปรแกรม 3Ds Max

อ่านต่อ
Interior Lighting with V-Ray

เรียนรู้การสร้างงานด้วยโปรแกรม 3DsMax และต้องการความเสมือนจริงยิ่งขึ้น โดยการตกแต่งแสงเพิ่มเติมด้วย Plug in ยอดนิยม คือ Vray

อ่านต่อ
3D Machine Design with SolidWorks

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ และสร้างเป็น Drawing 2D

อ่านต่อ
Advance 3D Machine Design & Analysis with Solid work

ต่อยอดความรู้แบบเจาะลึกในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโดยเฉพาะ วิเคราะห์หาค่า งานทางด้านวิศวกรรมด้วย Solid Work

อ่านต่อ
3D Architecture with SketchUp

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการสร้างภาพ และ งานแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม SketchUp เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและสร้างมาเพื่อช่วยในขั้นตอนการสร้างแบบร่าง (sketch) และสะดวกในการแก้ไข รวมไปถึงการนำเสนอผลงาน

อ่านต่อ
3D Architecture with Autodesk REVIT

REVIT เป็นการเขียนแบบระบบใหม่ ซึ่งเรียกว่า BIM (Building Information Modeling) ซึ่งการเขียนแบบในระบบ BIM นั้นจะเขียนแบบเป็น 3 มิติ เมื่อเขียนเสร็จ จะได้งานรูปตัด รูปด้าน และ Perspective โดยอัตโนมัติ สามารถทำงานได้ตั้งแต่ Concept Design ไปจนถึงงาน Construction การขึ้นโมเดลนั้นโปรแกรมจะทราบถึงวัตถุและคุณสมบัติต่างๆ เช่น เสา คาน ผนัง บันได ซึ่งจะทำให้สามารถแยกประเภท และ ถอดปริมาณราคาได้ในภายหลัง 

อ่านต่อ
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลขั้นสูง

สามารถนำวัตถุมาประกอบกัน ด้วยหลักการกำหนดความสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง ออกแบบวัตถุในเงื่อนไขที่ซับซ้อนได้ แก้ไข ปรับปรุงวัตถุ ที่ประกอบแล้วได้ในโหมด Assembly Design เพื่อใช้สำหรับงานออกแบบวัตถุในอุตสาหกรรมได้

อ่านต่อ
การเขียนแบบสั่งผลิต Solid Works for Mechanical 2D Drawing

การสร้างแบบสั่งผลิต 2D Drawing หลักในการทำแบบสั่งผลิตนั้นต้องบอกว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะเป็นตัวสื่อที่ต้องให้สอดคล้องและเข้าใจตรงกันระหว่างวิศวกรช่างเขียนแบบ กับฝ่ายผลิต งานจะออกมาถูกต้องแม่นยำได้นั้น แบบต้องถูกต้องก่อน สิ่งสำคัญคือ ต้องถูกต้องตามมาตรฐาน

อ่านต่อ