ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 4,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,320 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเป็นนักสร้างสรรค์งานโฆษณา ( Advertising Design) โดยเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน การกำหนดแนวคิด (Design Concept) ในการออกแบบโฆษณา ให้มีความโดดเด่นแตกต่าง และสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ทดลอง ศึกษาด้านองค์ประกอบศิลป์ สำหรับการโฆษณา เช่น การใช้ภาพประกอบ, การจัดรูปแบบตัวอักษร, การจัดวางหน้า และการออกแบบ Brand Identity ในหลักสูตรจะมีการหยิบยก Case Studies มาวิเคราะห์แบบเจาะลึก ตลอดจนทดลองปฏิบัติงานจริงในการออกแบบโฆษณา ภายใต้คำแนะนำของวิทยากรมืออาชีพ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง )
พื้นฐานผู้เรียน Windows
โปรแกรมที่ใช้ -
เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการเป็น Creative , Art Director หรือต้องการสร้างสรรค์งานโฆษณาให้องค์กร
วิทยากร อาจารย์ อัศวิน พานิชวัฒนา Education:
2nd Honour B.F.A. ( Visual Communication Design, Faculty of Decorative Arts ) Silpakorn University Current International Awards Shows - Cannes Lions --- 2 Gold, 5 Silver, 6 Bronze, 18 shortlist
- Clio Awards --- 1 Silver, 5 Bronze, 11 shortlist
- One Show --- 1 Silver, 9 Merit
- D&AD --- 1 Yellow Pencil, 4 In book
- London International Awards --- 4 Silver, 2 Bronze, 2 shortlist
- Spikes --- 3 Gold, 3 Silver, 6 Bronze, (also 1 Spike and 2 Certificates once Spikes still named - Media Asian Awards)
- Adfest --- 3 Gold, 12 Silver, 18 Bronze
- AWARD --- 2 Silver, 3 Bronze
- New York Festival --- 2 Silver, 1 finalist
- Epica --- 1 Silver
- MOBIUS --- 2 Winner
- AD STARS --- 2 Silver, 1 Bronze
- Cresta International Awards --- 1 Grand Prix, 1 Winner
ค่าเรียน ราคา 4,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 274 บาท)
รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,320 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 246 บาท )
วิธีการชำระเงิน 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์
2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน 
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 
3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด" 
4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม