ออกแบบแบรนด์ให้โดดเด่นในยุคดิจิทัล (Branding Design)

 ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ราคา 4,500 บาท

* พิเศษ รอบทดลองเรียน เดือนกรกฏาคม 2567 เท่านั้น

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

เรียนรู้การออกแบบโลโก้ และสร้างแบรนด์ตามโจทย์ ที่นักเรียนต้องการ เรียนรู้หลักการการออกแบบ จิตวิทยาการใช้สี การออกแบบ Graphic identity การนำดีไซน์ 2D ทำเป็น Mockup 3D เพื่อทำ Presentation เสนอลูกค้า, การทำ Brand guide book และ CI Guideline Book โดยในหลักสูตร ผู้อบรมจะได้เรียนรู้ตัวอย่างจากแบรนด์ระดับโลก และงานจากองค์กรที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ สื่อสารผ่านอัตลักษณ์ (Corporate Identity) ที่เหนือกว่าคู่แข่ง ผ่านการออกแบบแบรนด์สินค้า (Branding Design) ให้โดดเด่น ดึงดูดลูกค้า และสร้างความประทับใจให้กับธุรกิจและลูกค้าของคุณ ด้วยหลักสูตรออกแบบแบรนด์ให้โดดเด่นในยุคดิจิทัล (Branding Design)

รอบเรียน
- วันอังคาร ที่ 30/07/2024 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 6 ชั่วโมง เรียน 2 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมง)
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้งาน Adobe Illustrator ได้
โปรแกรมที่ใช้ โปรแกรม Adobe Illustrator และ โปรแกรม Adobe Photoshop
เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ Graphic designer และผุ้ที่สนใจในการสร้างแบรนด์
วิทยากร อาจารย์อรุช โกเมศ
อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชา: Graphic Designer / Brand Identity Designer

การศึกษา
  • ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง สาขา Interior Architecture Design
  • ปริญญาโท Savannah College of Art and Design, Atlanta, USA สาขา Advertising Design
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 4,500 บาท/ท่าน **ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

หมายเหตุ:
- เฉพาะรอบเรียนออนไลน์ ผ่าน Zoom เท่านั้น
- รอบเรียนไม่เกิน 5 ที่นั่ง

เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ** ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ **

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม