ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา
Movie Editing with Adobe Premiere

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเน้นเรื่องการตัดต่อภาพยนตร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere ร่วมกับการทำเทคนิคพิเศษต่างๆ เพื่อนำไปใช่ในการนำเสนอในการโทรทัศน์, DVD หรือ WebSite ต่างๆ

อ่านต่อ
Movie Special Effect (After Effect)

สร้างสรรเทคนิคพิเศษในงาน Presentation,Video, Multimedia, Web site หรืองานอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่างๆ ด้วยโปรแกรม Adobe After Effect

อ่านต่อ
Zbrush Introduction

การสร้างโมเดล 3 มิติที่มีเทคนิคการทำงานปั้นคล้ายการปั้นด้วยดิน แต่เป็นการปั้นด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยดปรแกรม Zbrush

อ่านต่อ
Zbrush for 3D Character models

หลักสูตร 3D Character modeling in Zbrush (สร้างตัวละคร 3มิติด้วย ZBrush) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในการปั้นโมเดลตัวละคร 3มิติ ด้วย Zbrush

อ่านต่อ
Maya Introduction

คอร์ส Maya เบื้องต้น นี้มุ่งเน้นให้ผู้ที่เรียนได้รู้จักการทำงานของโปรแกรมในขั้นพื้นฐาน เป็นการปูพื้นฐานที่ดีสำหรับในระดับเริ่มต้น

อ่านต่อ
Maya for 3D Models

สร้างโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม Maya เฉพาะด้านการสร้างชิ้นงานโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม maya เรียนรู้กระบวนการทำงานและแนวคิดขั้นตอนการทำงานในระดับมืออาชีพ

อ่านต่อ
3DS MAX Introduction

คอร์ส 3ds Max เบื้องต้น นี้เน้นให้ความรู้พื้นฐานการใช้งานในภาพรวมของโปรแกรม เป็นการปูพื้นฐานที่ดีสำหรับในระดับเริ่มต้น เพื่อนำความรู้ที่ได้นี้ไปต่อยอดในคอร์สอื่นๆที่เกียวข้องต่อไป

อ่านต่อ
3DS MAX for 3D Models

สร้างโมเดล3มิติด้วยโปรแกรม 3ds Max เน้นด้านการสร้างชิ้นงานโมเดล 3มิติ ด้วยโปรแกรม 3ds Max เรียนรู้กระบวนการการทำงานและแนวคิดขั้นตอนการทำงานและเครื่องมือ ในระดับมืออาชีพ

อ่านต่อ
DaVinci Resolve (VDO Editing in Davinci Resolve)

DaVinci Resolve เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ ปรับแต่งสีแก้สี ทำงานส่วนของเสียง และใส่ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว ได้ในโปรแกรมเดียว

อ่านต่อ