ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา
Maya (Intensive)

สร้าง Animation 3 มิติ และเทคนิคพิเศษระดับ Hollywood ออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Maya โปรแกรมยอดนิยมสำหรับธุรกิจภาพยนตร์ทั้งใน และต่างประเทศ เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดแสง ตลอดจนการจัดองค์ประกอบในเชิงภาพยนตร์ Amination เพื่อนำไปใช้งานจริง ในงานโฆษณา และภาพยนตร์ต่างๆ

อ่านต่อ
Movie Special Effect (After Effect)

สร้างสรรเทคนิคพิเศษในงาน Presentation,Video, Multimedia, Web site หรืองานอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่างๆ ด้วยโปรแกรม Adobe After Effect

อ่านต่อ
Movie Editing with Adobe Premiere

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเน้นเรื่องการตัดต่อภาพยนตร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere ร่วมกับการทำเทคนิคพิเศษต่างๆ เพื่อนำไปใช่ในการนำเสนอในการโทรทัศน์, DVD หรือ WebSite ต่างๆ

อ่านต่อ
Zbrush

การสร้างงานโมเดล 3 มิติที่มีรายละเอียด ซึ่งสามารถปรับแต่งและแก้ไขได้อย่างอิสระด้วยโปรแกรม Zbrush เน้นการปั้นงานในระดับ Hollywood

อ่านต่อ
3D Animation with 3DsMax

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม 3D Studio MAX เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงาน ภาพเคลื่อนไหว ( Animation ) เพื่อใช้ในงานโฆษณา, ภาพยนตร์ , Effect ,Title Logo เป็นต้น

อ่านต่อ
Movie Editing with EDIUS

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านการตัดต่อภาพยนตร์ โดยใช้โปรแกรม EDIUS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่โดดเด่นในวงการ Production Studio ชั้นนำ เนื่องจากใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์น้อยมากแต่กลับทรงประสิทธิภาพในการทำงาน ผู้เข้าอบรมจะได้ศึกษาภาพรวมและความรู้พื้นฐานในการทำงาน ตั้งแต่การสร้าง Project เพื่องานโซเชียลมีเดีย จนถึงงานระดับความคมชัดสูง 4K

อ่านต่อ