ราคา 27,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 19,480 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านการตัดต่อภาพยนตร์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere ซึ่งเป็นโปรแกรมยอดนิยม ในธุรกิจภาพยนตร์ และ Production Studio ชั้นนำ ผู้เข้าอบรมจะได้ศึกษาภาพรวมและความรู้พื้นฐานในการทำงาน ตั้งแต่การสร้าง Project ทั้งรูปแบบ DV HD และ DSLR HD ตลอดจนการใช้ Transition, Effect, Color Correction และ Plug-in ต่างๆในการทำงาน ท่านจะได้ทดลองทำการตัดต่อวิดีโอ และได้ศึกษาการทำเทคนิคพิเศษ เช่น การสร้าง Title การทำตัวอักษรให้เคลื่อนไหว การซ้อนภาพ ร่วมกับโปรแกรม Photoshop รวมถึงหลักการและวิธีการในการ Export ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในไปออกอากาศทางโทรทัศน์ , สร้างแผ่น DVD และนำไป Upload ขึ้นเว็บต่างๆ ได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 24 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน Windows, Adobe Photoshop
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Premiere และ Adobe Photoshop
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเป็นนักตัดต่อวิดีโอ งานภาพยนตร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะนำเสนอในรูปแบบของ รายการโทรทัศน์, DVD หรือ Website ต่างๆ
วิทยากร อาจารย์ ชัยชนะ เฮงนิรันดร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชา: Movie Editing & 3D Model Creations และ Photography
การศึกษา: ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน:
 • อาจารย์พิเศษด้าน Multimedia ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น ม.จุฬาลงกรณ์, ม.ราชมงคล ธัญบุรี, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
 • ร่วมผลิตการ์ตูน 3D Animation และสื่อการสอนให้บริษัท Nevermind-Pictures
 • ร่วมผลิตเกม MMORPG เกมแรกของไทย และอื่น ๆ อีกมากมาย
 • ร่วมผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ Virtual world และ Shopping Center แบบ Virtual world แห่งแรกของเมืองไทย

อาจารย์ กัญจน์ อัศวมาชัย
อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชา: Graphic Design, Movie Editing & 3D Model Creations และ Web Design
การศึกษา: ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน:
 • Senior Software Engineer
 • Art Director
 • ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและวางระบบเว็บไซต์สำหรับองค์กรธุรกิจ
 • TecTony 2019: Web developer / GSuites Instructor
 • Central Siam 2020: Frontend Developer & UX Designer

อาจารย์ รณกรณ์ บุญญฤทธิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชา: Graphic Design และ Movie Editing & 3D Model Creations
การศึกษา:
 • Certificate IV in Screen and Media Sydney
 • Diploma of Screen and Media Sydney
 • Completing the course at National Art School Sydney
 • Completing the course at Australian Centre for Photography
ประสบการณ์ทำงาน:
 • Bentoli (Thailand ): Webdesign and Graphicdesigner base design website and design folders brand
 • Graphic design at Civic Hotal (Sydney): Logo design, 3D logo, Flyerdesign, Video promote 3dmapping V bar Sydney Photographer, Graphic design and VideoEditor
 • Graphic design at Combine Solution and jettblack.com.au (Sydney): Logo design,3D logo, Flyerdesign, Newsletters, Email Marketing, Using the magento platform, Photographer, Graphic design and VideoEditor
 • Instructor at bangkokfa
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 27,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม