ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ผลการค้นหาคอร์สเรียน

Computer Art & Graphic Design

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562

Computer Art & Graphic Design

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

Computer Art & Graphic Design

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
ถึง : วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562

Computer Art & Graphic Design

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
ถึง : วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562

Computer Art & Graphic Design

สยามพารากอน

เสาร์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562

Computer Art & Graphic Design

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (รอบเช้า) 09.00-12.30

เริ่ม : วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
ถึง : วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

Computer Art & Graphic Design

สยามพารากอน

เสาร์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

Computer Art & Graphic Design

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562

Computer Art & Graphic Design

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (รอบเช้า) 09.00-12.30

เริ่ม : วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
ถึง : วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562

Computer Art & Graphic Design

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (รอบบ่าย) 13.30-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562

Computer Art & Graphic Design

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

Computer Art & Graphic Design

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

Computer Art & Graphic Design

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

Computer Art & Graphic Design

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

Computer Art & Graphic Design

สยามพารากอน

จันทร์,พุธ,ศุกร์ (รอบค่ำ) 18.00-21.30

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562

Computer Art & Graphic Design

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (รอบเช้า) 09.00-12.30

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
ถึง : วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

Computer Art & Graphic Design

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562

Computer Art & Graphic Design

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
ถึง : วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

Graphic Design Advanced

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (รอบเช้า) 09.00-12.30

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562

Graphic Design Advanced

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

Graphic Design Advanced

สยามพารากอน

จันทร์,พุธ,ศุกร์ (รอบค่ำ) 18.00-21.30

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

Graphic Design Advanced

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

Graphic Design Advanced

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562

Graphic Design Advanced

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
ถึง : วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

Advertising Design & Creative Thinking

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
ถึง : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562

Advertising Design & Creative Thinking

สยามพารากอน

เสาร์,อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

Photoshop for Basic and Techniques

เรียนออนไลน์ (Online)

เสาร์,อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันพุธที่ 11 มกราคม 2566
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556

Photoshop for Basic and Techniques

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
ถึง : วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

Illustrator for Techniques

สยามพารากอน

เสาร์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

Lightroom for Photography

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

Character Design

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562

Digital Painting

สยามพารากอน

อังคาร,พุธ,พฤหัส (รอบบ่าย) 13.30-17.00

เริ่ม : วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
ถึง : วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

Digital Painting

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
ถึง : วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

Illustrator for Stock Vector

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

Illustrator for Infographic

สยามพารากอน

เสาร์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

Illustrator for Infographic

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
ถึง : วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

Maya (Intensive)

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

Maya (Intensive)

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

Architecture with AutoCAD

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

Architecture with AutoCAD

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
ถึง : วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

Architecture with AutoCAD

สยามพารากอน

จันทร์,พุธ,ศุกร์ (รอบค่ำ) 18.00-21.30

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

Architecture with AutoCAD

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562

Architecture with AutoCAD

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

3D Architecture with 3dsMAX

เรียนออนไลน์ (Online)

ต่อเนื่อง (รอบบ่าย) 13.30-17.00

เริ่ม : วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2571
ถึง : วันพุธที่ 22 เมษายน 2558

3D Architecture with 3dsMAX

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

Interior Lighting with V-Ray

เรียนออนไลน์ (Online)

จันทร์,พุธ,ศุกร์ (รอบค่ำ) 18.00-21.30

เริ่ม : วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ถึง : วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556

3D Machine Design with SolidWorks

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

Professional web Designer

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

Professional web Designer

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

Professional web Designer

สยามพารากอน

จันทร์,พุธ,ศุกร์ (รอบค่ำ) 18.00-21.30

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

Professional web Designer

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
ถึง : วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

Professional web Designer

สยามพารากอน

เสาร์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562
ถึง : วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

Basic Java Programming

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562

Basic Java Programming

สยามพารากอน

เสาร์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562
ถึง : วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562

C# Basic

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
ถึง : วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

C# Basic

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

Movie Special Effect (After Effect)

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

Movie Special Effect (After Effect)

สยามพารากอน

จันทร์,พุธ,ศุกร์ (รอบค่ำ) 18.00-21.30

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
ถึง : วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562

Movie Special Effect (After Effect)

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562
ถึง : วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562

Movie Special Effect (After Effect)

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

Microsoft Excel

สยามพารากอน

เสาร์,อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

Microsoft Excel

สยามพารากอน

จันทร์,พุธ,ศุกร์ (รอบค่ำ) 18.00-21.30

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

Microsoft Excel

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562

Microsoft Excel

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
ถึง : วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

Microsoft Excel

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562

Microsoft Excel

สยามพารากอน

เสาร์,อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

Unity Game Development for Beginner

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

Unity Game Development for Beginner

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562
ถึง : วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

C++ BASIC

เรียนออนไลน์ (Online)

เสาร์,อาทิตย์ (รอบเช้า) 09.00-12.30

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2571
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559

C++ BASIC

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562

C++ BASIC

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
ถึง : วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

C++ BASIC

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
ถึง : วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

Web Design Advanced

เรียนออนไลน์ (Online)

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันพุธที่ 11 มีนาคม 2569
ถึง : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555

Web Design Advanced

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562

Microsoft Excel Advance

สยามพารากอน

เสาร์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562
ถึง : วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562

Microsoft Excel Advance

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

PHP&MySQL for E-Commerce

สยามพารากอน

เสาร์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

ASP.NET with C# for E-Commerce

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562

Movie Editing with Adobe Premiere

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

Movie Editing with Adobe Premiere

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

Movie Editing with Adobe Premiere

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (รอบเช้า) 09.00-12.30

เริ่ม : วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
ถึง : วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

Movie Editing with Adobe Premiere

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
ถึง : วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

Zbrush

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562

Microsoft office

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

Microsoft office

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
ถึง : วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

Microsoft office

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

Wordpress เป็นอะไรที่มากกว่า Blog!

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562

Wordpress เป็นอะไรที่มากกว่า Blog!

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

Wordpress เป็นอะไรที่มากกว่า Blog!

สยามพารากอน

เสาร์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

3D Animation with 3DsMax

สยามพารากอน

เสาร์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562
ถึง : วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

3D Architecture with SketchUp

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

เสาร์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562
ถึง : วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562

3D Architecture with SketchUp

สยามพารากอน

เสาร์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562
ถึง : วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

3D Architecture with SketchUp

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562

Microsoft Excel for Analysis

สยามพารากอน

เสาร์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562
ถึง : วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

Node JS Express

สยามพารากอน

อาทิตย์ (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
ถึง : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

MySQL Basic

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
ถึง : วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562

Photoshop for Basic Design

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562

Photoshop for Basic Design

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
ถึง : วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562

Illustrator for Basic Design

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562

Illustrator for Basic Design

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
ถึง : วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

Illustrator for Basic Design

สยามพารากอน

ต่อเนื่อง (เต็มวัน) 09.00-17.00

เริ่ม : วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562
ถึง : วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน