Our news and activies

Internet and Design Institute - NetDesign

โปรโมชั่น

Happy Birthday to “YOU”

โปรโมชั่นในเดือนเกิดของคุณ สมัครเรียน! รับของขวัญพิเศษจากเรา ด้วยส่วนลดพิเศษ ถึง 30% !!! click!

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรในองค์กร

เพิ่มศักยภาพของพนักงานภายในองค์กร และจะสามารถช่วยให้บริษัททำกำไรได้มากขึ้นและเร็วขึ้นตามที่ KPI กำหนด

ข่าวสาร