Digital Painting by Pigment

หลักสูตรสำหรับเด็กๆที่พัฒนาด้านสร้างไอเดีย จากสิ่งรอบตัวเพื่อนำมาพัฒนาทักษะทางจินตนาการ เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงาน ด้วย Application ใช้ง่าย เหมาะสำหรับคุณลูกๆ เรียนเสริมความรู้ในช่วงโควิดนี้

อ่านต่อ
Python Coding สำหรับเด็ก

Coding ไม่ยากอย่างที่คิด สามารถเรียนได้ทุกวัย เหมาะสำหรับช่วงโควิดเพื่อให้เด็กๆ มีการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้ ภายใน 14 ชั่วโมง ในรูปแบบสอนสด Online Learning ที่สามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามใจชอบ ไม่ต้องรอท่านอื่นๆ เรียนส่วนตัวได้เลย...

อ่านต่อ
สร้าง Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint

มาเรียนสร้าง อินโฟกราฟิก (Infographics) ด้วย PowerPoint กันเถอะ ง่ายๆ เหมาะกับช่วงโควิด Online Learning สำหรับลูกๆ ของทุกท่าน เลือกเวลาได้ตามใจชอบไม่ต้องรอนักเรียนท่านอื่นๆ ให้กวนใจ...

อ่านต่อ
Microsoft Office สำหรับผู้เริ่มต้น

Microsoft Office เป็นโปรแกรมยอดนิยมที่เด็กๆ ควรเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วัยเยาว์ ที่จะประกอบด้วยโปรแกรม Word, Excel และ PowerPoint. ทางเราได้ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับเด็กๆเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกวันเรียนได้ตามใจชอบ

อ่านต่อ
Basic Photoshop & Illustrator for Kids

หลักสูตรสำหรับเด็กๆที่พัฒนาด้านการออกแบบ (Graphic Design Basic) ด้วย Adobe Photoshop & Illustrator และทางเราได้ออกแบบให้เหมาะสำหรับคุณลูกๆ เรียนเสริมความรู้ในช่วงโควิดนี้

อ่านต่อ
Basic Photoshop for Kids

หลักสูตรสำหรับเด็กๆที่พัฒนาด้านการออกแบบ (Graphic Design Basic) ด้วย Adobe Photoshop และทางเราได้ออกแบบให้เหมาะสำหรับคุณลูกๆ เรียนเสริมความรู้ในช่วงโควิดนี้

อ่านต่อ
Basic Illustrator for kids

หลักสูตรสำหรับเด็กๆที่พัฒนาด้านการออกแบบ (Graphic Design Basic) ด้วย Adobe illustrator และทางเราได้ออกแบบให้เหมาะสำหรับคุณลูกๆ เรียนเสริมความรู้ในช่วงโควิดนี้

อ่านต่อ
Basic Web & App Design for Kids

เรียนรู้การเขียนเว็บไซต์ พื้นฐานสำหรับเด็กๆ ง่ายๆ เหมาะกับช่วงโควิด Online Learning เลือกเวลาได้ตามใจชอบไม่ต้องรอนักเรียนท่านอื่นๆ ให้กวนใจ...

อ่านต่อ