ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 12,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบัน ลดเหลือ 11,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

REVIT เป็นการเขียนแบบระบบใหม่ ซึ่งเรียกว่า BIM (Building Information Modeling) ซึ่งการเขียนแบบในระบบ BIM นั้นจะเขียนแบบเป็น 3 มิติ เมื่อเขียนเสร็จ จะได้งานรูปตัด รูปด้าน และ Perspective โดยอัตโนมัติ สามารถทำงานได้ตั้งแต่ Concept Design ไปจนถึงงาน Construction การขึ้นโมเดลนั้นโปรแกรมจะทราบถึงวัตถุและคุณสมบัติต่างๆ เช่น เสา คาน ผนัง บันได ซึ่งจะทำให้สามารถแยกประเภท และ ถอดปริมาณราคาได้ในภายหลัง  นอกจากนี้ REVIT ยังมีส่วนของการทำงาน สถาปัตย์ ออกแบบโครงสร้าง ออกแบบระบบไฟฟ้า ประปา ซึ่งอยู่ในโปรแกรมเดียวกัน ทำให้การทำงานรวดเร็ว และ ลดความผิดพลาดได้ เพราะโปรแกรมสามารถรับรู้คุณสมบัติของวัสดุในการก่อสร้างต่างๆ หากมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบ จะมีโอกาสผิดพลาดน้อยมาก

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 28 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน Windows, มีพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมเบื้องต้น, ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานโปรแกรม AutoCad
โปรแกรมที่ใช้ REVIT 2018 Education, SketchUp
เหมาะสำหรับ สถาปนิก งานออกแบบสถาปัตยกรรม ผู้เขียนแบบ
วิทยากร พิฑูรย์ หิรัณย์กนกกุล การศึกษา : ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่าเรียน ราคา 12,800บาท 
ราคาสุทธิ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 11,800 บาท  ***ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้
วิธีการชำระเงิน
 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
  (กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมมาที่ Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 
 3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 4. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา

  Cancellation: กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม