สร้างโมเดล 3 มิติ ด้วย Blender

 ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ราคา 7,200 บาท

* ราคาพิเศษ เฉพาะรอบ Early Bird เดือนกรกฏาคม 2567 เท่านั้น

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หากคุณรักในงานศิลปะและต้องการนำความคิดสร้างสรรค์ของคุณเข้าสู่โลกแห่ง 3D Printing คอร์สนี้คือคำตอบ เรามีคอร์สการสอนที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถสร้างโมเดลที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณโดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการรู้จักโปรแกรม การวาดโมเดล ลงพื้นผิว จัดแสงเงา ไปจนถึงการ Render ผลงาน 3 มิติ โดยคุณจะได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนของการสร้างโมเดลอย่างละเอียด

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียน 4 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมง)
พื้นฐานผู้เรียน ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
โปรแกรมที่ใช้ Blender
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการปั้นโมเดล 3 มิติ
วิทยากร อาจารย์ รณกรณ์ บุญญฤทธิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชา: Graphic Design, Movie Editing & 3D Model Creations และ Web Design


การศึกษา
  • Certificate IV in Screen and Media Sydney
  • Diploma of Screen and Media Sydney
  • Completing the course at National Art School Sydney
  • Completing the course at Australian Centre for Photography
ประสบการณ์ทำงาน
  • Bentoli (Thailand): Webdesign and Graphicdesigner base design website and design folders brand
  • Graphic design at Civic Hotal (Sydney): Logo design, 3D logo, Flyerdesign, Video promote 3dmapping V bar Sydney Photographer, Graphic design and VideoEditor
  • Graphic design at Combine Solution and jettblack.com.au (Sydney): Logo design,3D logo, Flyerdesign, Newsletters, Email Marketing, Using the magento platform, Photographer, Graphic design and VideoEditor
  • Instructor at bangkokfa
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 7,200 บาท/ท่าน **ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะรอบเรียนออนไลน์ ผ่าน Zoom เท่านั้น
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ** ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ **

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม