สมัครเรียน !

คอร์สเรียนยอดนิยม ดูทั้งหมด

กลุ่มคอร์สเรียนทั้งหมด

เหตุผลดีๆที่เลือกเรียนกับ NetDesign

 • มั่นใจในคุณภาพ
  ด้วยประสบการณ์
  ยาวนาน 19 ปี
 • สอนโดยอาจารย์
  ผู้เชี่ยวชาญและ
  มีประสบการณ์ตรง
 • บรรยากาศเรียน
  ที่เป็นกันเองและเน้น
  ให้ผู้เรียนสามารถ
  ทำงานได้จริง
 • สบายใจด้วย
  การเรียนทวนซ้ำได้
  ฟรีตลอด 1 ปี
  ทุกสาขา
 • เมื่อจบหลักสูตร
  ได้รับประกาศนียบัตร
  รับรองจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ
 • บริษัทที่ส่งพนักงาน
  มาอบรม สามารถนำ
  ไปหักลดหย่อนภาษี
  ได้ 200%

การลงทุนที่คุ้มค่า

เพื่ออนาคตที่สดใสของคุณ

สอบถามข้อมูล
© Copyright 2017 NetDesignGroup All rights reserved.