443

คอร์สเรียนที่ได้รับ ความนิยม

ดูเพิ่มเติม
Computer Art & Graphic Design

สู่เส้นทางกราฟิกด้วย Photoshop, Illustrator หลักสูตรที่จะนำทางให้ท่านไปสู่การเป็น Graphic Designer มืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการออกแบบ และผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

อ่านต่อ
Movie Editing with Adobe Premiere

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเน้นเรื่องการตัดต่อภาพยนตร์ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere ร่วมกับการทำเทคนิคพิเศษต่างๆ เพื่อนำไปใช่ในการนำเสนอในการโทรทัศน์, DVD หรือ WebSite ต่างๆ

อ่านต่อ
Microsoft office

รวบรวมสรุปการใช้งานเบื้องต้น ของโปรแกรมสำนักงานยอดฮิตของ Microsoft ทั้ง 3 โปรแกรม ประกอบไปด้วย Word, Excel, PowerPoint

อ่านต่อ
Architecture with AutoCAD

เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD ออกแบบแปลนงาน ด้วยโปรแกรม AutoCAD สำหรับงานด้านสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน โครงสร้าง ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้า รวมทั้งเครื่องกลต่างๆ เพื่อให้ได้พิมพ์งานสำหรับต่อยอดไปการพัฒนางาน 3 มิติขั้นสูง ในโปรแกรมอื่นๆ เช่น SketchUp, 3DSMAX เป็นต้น

อ่านต่อ

คอร์สเรียนทั้งหมด

Graphic design

สู่เส้นทางกราฟิกด้วย Photoshop, Illustrator, Indesign หลักสูตรที่จะนำทางให้ท่านไปสู่การเป็น Graphic Designer มืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการออกแบบ และผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

อ่านต่อ
Web design

เรียนรู้การออกแบบ Website ทั้งระบบอย่างมืออาชีพ สำหรับการเป็น Web Designer และ Web Project Manager มืออาชีพ มุ่งเน้นการเรียนรู้กระบวนการสร้าง และออกแบบ Web Site ทั้งระบบ

อ่านต่อ
Programming

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการเขียนภาษา PHP Java C++ C# ASP รวมฟังก์ชั่นพื้นต่าง ๆ ที่ควรทราบเพื่อเป็นการต่อยอดไปสู่การเป็น Programming ในขั้นสูงต่อไป

อ่านต่อ
3D Animation

สร้าง Animation 3 มิติ และเทคนิคพิเศษระดับ Hollywood ออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรมโปรแกรมยอดนิยมสำหรับธุรกิจภาพยนตร์ทั้งใน และต่างประเทศ เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดแสง ตลอดจนการจัดองค์ประกอบในเชิงภาพยนตร์ Amination เพื่อนำไปใช้งานจริง ในงานโฆษณา และภาพยนตร์ต่าง ๆ

อ่านต่อ
Microsoft Office

หลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการใช้งานขั้นสูงในด้านต่าง ๆ ฟังก์ชัน แผนภูมิ ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างฟอร์ม รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมควบคุม Excel ด้วยภาษา Visual Basic for Application (VBA)

อ่านต่อ
Architecture

ออกแบบ 3 มิติ ทางด้าน Architecture, Furniture Design , Interior Design , Exhibition Design ทั้งกระบวนการ ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ

อ่านต่อ

พบกับ Promotion ประจำเดือน

ทำไมต้องเรียนที่ Netdesign

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง

มั่นใจในคุณภาพด้วยประสบการณ์ยาวนาน 20 ปี

การเรียนที่เป็นเป็นมืออาชีพและเน้นให้ผู้เรียนสามารถทำงานได้จริง

สามารถให้เราจัดอบรมนอกสถานที่ได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก NetDesign

ทางเรายินดีให้บริการสอนสด แบบ Online ผ่านทุก Media Channels

สอบถามข้อมูล