ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 9,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 8,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

เรียนรู้การเป็น UI Designer แบบเต็มตัว เจาะลึกการเขียน CSS ขั้นสูง ให้คุณได้รู้จักวิธีการเสริมแต่งเว็บไซต์ให้สวยงามในพริบตา ควบคุมความสวยงามของเว็บไซต์เหมือนจับวาง ในขณะที่ทำให้เว็บเพจยังโหลดได้รวดเร็ว พร้อมทั้งเสริมลูกเล่นในเว็บไซต์ของคุณให้เคลื่อนไหวและทำวัตถุ 3 มิติได้ เรียนรู้การสร้าง Responsive Design แบบมืออาชีพ สามารถประยุกต์ใช้กับ Web Project ได้หลากหลายชนิด คอร์สนี้เหมาะสำหรับ Web Designer ที่มีความรู้ด้านการเขียน HTML และ CSS ระดับแล้ว และต้องการเพิ่มทักษะศิลปะการออกแบบด้วย CSS ขั้นสูง พร้อมสำหรับการทำงานกับลูกค้าระดับบริษัทขนาดใหญ่ แยกตัวเองออกมาให้โดดเด่นกว่า Web Designer ทั่วไป

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 28 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ครั้ง ละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน สามารถเขียน HTML และ CSS ระดับ Responsive ได้
โปรแกรมที่ใช้ Text Editor ที่ถนัด, Web Browser, และ Adobe Photoshop
เหมาะสำหรับ Web Designer ที่มีความรู้ด้านการเขียน HTML และ CSS ระดับแล้ว และต้องการเพิ่มทักษะศิลปะการออกแบบด้วย CSS ขั้นสูง พร้อมสำหรับการทำงานกับลูกค้าระดับบริษัทขนาดใหญ่
วิทยากร อาจารย์ กัญจน์ อัศวมาชัย
การศึกษา : ปริญญาตรี BA, คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เมื่อเรียนจบหลักสูตร ท่านออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาษา CSS ได้ ทำให้เว็บไซต์สวยงามได้แบบมืออาชีพโดยไม่ต้องอาศัยทักษะการวาดรูป ประหยัดขนาดการโหลดเว็บไซต์ได้ แต่ได้เว็บไซต์ที่สวยงามและแก้ไขดีไซน์เว็บไซต์ได้แบบเอเจนซี่ที่มีทักษะระดับสูง
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี 1 ครั้ง ( ในระยะเวลา 1 ปี )
 • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรอง จากโรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (NetDesign)
ค่าเรียน
 • ราคา 9,800 บาท
 • ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
***สิทธิพิเศษ เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 8,800 บาท ***ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf
วิธีการชำระเงิน
 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 10 วัน
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
  (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
 1. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 2. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม