การออกแบบ UX/UI อย่างมืออาชีพด้วย Figma

 ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ราคา 7,800 บาท

* ราคาพิเศษ เฉพาะรอบ Early Bird เดือนกรกฏาคม 2567 เท่านั้น

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

เรียนออกแบบ UX/UI ที่มีประสิทธิภาพ ดึงดูดใจผู้ใช้งาน และสร้างประสบการณ์ที่ดี ถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ คอร์สเรียน UX/UI ของเราพร้อมนำคุณไปสู่โลกแห่งการออกแบบ เรียนรู้พื้นฐานการออกแบบ UX/UI ฝึกฝนทักษะการออกแบบเว็บไซต์ด้วย Figma โปรแกรมยอดนิยมสำหรับนักออกแบบ

หลักสูตรนี้จะสอนใช้งาน Figma โดยท่านจะได้เรียนรู้วิธีการออกแบบ Website & Mobile Application ด้วยโปรแกรม Figma รู้จักหลักการออกแบบโซลูชั่นการใช้งานที่เน้นเจาะลึกถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (UX: User Experience) มากกว่าการออกแบบแค่เพื่อความสวยงาม แนวทางการออกแบบลักษณะภายนอกของโปรแกรม (UI: User Interface) และปิดท้ายด้วยแนวทางการทำงานกับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และนำข้อมูลมาออกแบบแนวทางการใช้งานของผู้ใช้ (User Flow Analysis)

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียน 4 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมง)
พื้นฐานผู้เรียน ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
โปรแกรมที่ใช้ Figma
เหมาะสำหรับ หลักสูตรนี้เหมาะสมกับนักออกแบบ UX/UI และผู้ที่สนใจการใช้งาน Figma ในการออกแบบแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์
วิทยากร อาจารย์ กัญจน์ อัศวมาชัย
อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชา: Graphic Design, Movie Editing & 3D Model Creations และ Web Design

การศึกษา: ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประสบการณ์ทำงาน
 • Senior Software Engineer
 • Art Director
 • ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและวางระบบเว็บไซต์สำหรับองค์กรธุรกิจ
 • TecTony 2019: Web developer / GSuites Instructor
 • Central Siam 2020: Frontend Developer & UX Designer

อาจารย์ รณกรณ์ บุญญฤทธิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชา: Graphic Design, Movie Editing & 3D Model Creations และ Web Design


การศึกษา
 • Certificate IV in Screen and Media Sydney
 • Diploma of Screen and Media Sydney
 • Completing the course at National Art School Sydney
 • Completing the course at Australian Centre for Photography
ประสบการณ์ทำงาน
 • Bentoli (Thailand): Webdesign and Graphicdesigner base design website and design folders brand
 • Graphic design at Civic Hotal (Sydney): Logo design, 3D logo, Flyerdesign, Video promote 3dmapping V bar Sydney Photographer, Graphic design and VideoEditor
 • Graphic design at Combine Solution and jettblack.com.au (Sydney): Logo design,3D logo, Flyerdesign, Newsletters, Email Marketing, Using the magento platform, Photographer, Graphic design and VideoEditor
 • Instructor at bangkokfa
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 7,800 บาท/ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะรอบเรียนออนไลน์ ผ่าน Zoom เท่านั้น
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ** ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ **

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม