ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 6,800 บาท

* ***สิทธิพิเศษ เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 5,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนวิธีการออกแบบเว็บไซต์ Wordpress ด้วย Content Builder Theme ชื่อ Divi จาก Elegant Themes ที่สามารถกำหนดดีไซน์ของส่วนหน้า Wordpress ด้วยระบบลากและวาง (Drag and Drop) และระบบจัดเนื้อหาแบบบล็อก (Blocking) โดยไม่ต้องอาศัยการเขียน Code HTML, CSS, PHP เลย ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องการเขียนภาษาดังกล่าวเพื่อทำเว็บไซต์สำหรับมืออาชีพ ตัวอย่างการใช้งานระบบนี้สามารถหาได้ที่ https://www.elegantthemesdemo.com/?et_fb=1

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 14 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
โปรแกรมที่ใช้ Wordpress, Divi, LOCAL by Flywheel
เหมาะสำหรับ ผู้สนใจวิธีการออกแบบเว็บไซต์ Wordpress
วิทยากร อาจารย์ กัญจน์ อัศวมาชัย
            การศึกษา : ปริญญาตรี BA, คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เมื่อเรียนจบหลักสุตร ท่านสามารถสร้าง Responsive Website ที่ใช้งานจริงบนโลกออนไลน์ ดูแลและแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ด้วยระบบอัตโนมัติ กำหนดลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์ Wordpress ได้อย่างรวดเร็ว และเรียนรู้แนวทางในการจัดเค้าโครงเว็บไซต์แบบมืออาชีพ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี (1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี)
 • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรอง จากโรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (NetDesign)
ค่าเรียน ราคา 6,800 บาท ***สิทธิพิเศษ เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 5,800 บาท ***ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf
วิธีการชำระเงิน
 • ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 10 วัน
 • โอนเงินเข้าบัญชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
  (กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน
  Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 • ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม