ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 12,800 บาท บาท

* *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 11,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

โปรแกรมMayaเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างงานกราฟิก3มิติที่มีผู้ใช้มากอยู่ในระดับต้นๆของโลกและมีการพัฒนามาอย่างยาวนานมากกว่า 20 ปี (เริ่มในปี 1998) โดยเฉพาะกับวงการ Visual Effects ในงานภาพยนต์ระดับโลก และได้รับรางวัลจาก  Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Oscar) มาแล้วถึงสามครั้งคือ

 • ปี ค.ศ. 2003 Academy Award for Technical Achievement for scientific and technical achievement for their development of Maya software
 • ปี ค.ศ. 2005 Academy Award for Technical Achievement for their invention and application of subdivision surfaces
 • ปี ค.ศ. 2008 Academy Award for Technical Achievement for the design and implementation of the Maya Fluid Effects system
Maya ถือว่าเป็นโปรแกรม 3 มิติหลักอันหนึ่งที่คนที่สนใจด้านนี้ควรจะต้องเรียนรู้เอาไว้ ทั้งในประเทศไทยเองก็มี studio ที่ทำงานในด้าน  Animation ,VFX , Video Games และอื่นๆ นั้นก็ได้ใช้โปรแกรมนี้กันอย่างแพร่หลายอีกด้วย ทั้งนี่คอร์ส 3D Modeling in Maya (สร้างโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม Maya) มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้เน้นหนักในเฉพาะด้านการสร้างชิ้นงานโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม maya เรียนรู้กระบวนการการทำงานและแนวคิดขั้นตอนการทำงานและเครื่องมือที่ใช้ในการทำ ในระดับที่เอาไปใช้งานได้จริงแบบมืออาชีพ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 35 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง )
พื้นฐานผู้เรียน Windows
โปรแกรมที่ใช้ Autodesk Maya
เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการเรียนรู้การสร้างโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม Maya
วิทยากร วิทยากร           อาจารย์ จิรทัศน์ รำพึงกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร 3D Animation   ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ผู้จบหลักสูตรจะสามารถเข้าใจถึงกระบวนการสร้างงาน 3 มิติด้วยโปรแกรม Maya
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี
 • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 12,800 บาท ราคาสุทธิ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 11,800 บาท ***ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้
วิธีการชำระเงิน
 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
  (กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 
 1. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 2. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม