ราคา 35,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 25,080 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

โปรแกรม Maya เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างงานกราฟิก 3 มิติ ที่มีผู้ใช้มากอยู่ในระดับต้น ๆ ของโลกและมีการพัฒนามาอย่างยาวนานมากกว่า 20 ปี (เริ่มในปี 1998) โดยเฉพาะกับวงการ Visual Effects ในงานภาพยนต์ระดับโลก และได้รับรางวัลจาก Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Oscar) มาแล้วถึงสามครั้งคือ

  • ปี ค.ศ. 2003 Academy Award for Technical Achievement for scientific and technical achievement for their development of Maya software
  • ปี ค.ศ. 2005 Academy Award for Technical Achievement for their invention and application of subdivision surfaces
  • ปี ค.ศ. 2008 Academy Award for Technical Achievement for the design and implementation of the Maya Fluid Effects system
Maya ถือว่าเป็นโปรแกรม 3 มิติ หลักอันหนึ่งที่คนที่สนใจด้านนี้ควรจะต้องเรียนรู้เอาไว้ ทั้งในประเทศไทยเองก็มี Studio ที่ทำงานในด้าน Animation, VFX, Video Games และอื่นๆ นั้นก็ได้ใช้โปรแกรมนี้กันอย่างแพร่หลายอีกด้วย ทั้งนี่คอร์ส 3D Modeling in Maya (สร้างโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม Maya) มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้เน้นหนักในเฉพาะด้านการสร้างชิ้นงานโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Maya เรียนรู้กระบวนการการทำงานและแนวคิดขั้นตอนการทำงานและเครื่องมือที่ใช้ในการทำในระดับที่เอาไปใช้งานได้จริงแบบมืออาชีพ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 30 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมง )
พื้นฐานผู้เรียน Windows
โปรแกรมที่ใช้ Autodesk Maya
เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการเรียนรู้การสร้างโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม Maya
วิทยากร อาจารย์ จิรทัศน์ รำพึงกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชา: Movie Editing & 3D Model Creations
การศึกษา: ปริญญาตรี

ประสบการณ์ทำงาน
  • Cyberplanet Interactive Public Co.,Ltd. (Blue Wizard Studio Co.,Ltd.) : 3D Artists 3D Modeler, Character Modeling for Animation and Game
  • The Post angkok Co.,Ltd. : 3D Artists 3d Modeler , for Postproduction
  • NICE DAY BOY Co.,Ltd. : 3D Artists 3d Modeler , Animation,Lighting,Rendering Composition , Rotoscope
  • Human Digicrafts (Thailand) Co.,Ltd. : 3D Artists-Instructor CG Designner and 3D CG Instructor
 
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 35,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม