ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 14,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 13,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรการเขียนโปรแกรม ด้วย ภาษา PHP ที่เป็นภาษามาตรฐานของโปรแกรมเมอร์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเว็บชื่อดัง มากมายเช่น Facebook, wikipedia, pantip ต่างก็พัฒนาจากภาษา PHP ทั้งสิ้น จึงเรียกได้ ว่า PHP นี้ เป็นภาษาที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโปรแกรมเมอร์ในยุคนี้ ในหลักสูตรผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีการเขียนภาษา PHP  ซึ่งเป็น Server Side Script ที่ สามารถทำงานได้กับทุกระบบของ Web Server ทั้ง Window, UNIX, Linux โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานการทำงานของภาษา PHP โครงสร้างของภาษา, ฟังก์ชัน, การใช้ PHP เพื่อ ติดต่อกับฐานข้อมูล My SQL โดยในลำดับขั้นตอนการเรียนนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนา application อย่างมืออาชีพ โดยทดลองปฏิบัติจริง (On job Training) ในการสร้างร้านค้าออนไลน์ที่จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ระบบสำหรับลูกค้า (Client Interface) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกชมและดูรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการได้โดยใช้ Search Engine เป็นเครื่องมือในการค้นหา

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 42 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 12 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง )
พื้นฐานผู้เรียน มีพื้นฐานโปรแกรมมิ่งเบื้องต้นหรือ HTML พอจะดูโค๊ดเป็น คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมที่ชอบทางด้านการคำนวณ หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตัวเองไปเป็นโปรแกรมเมอร์ เพื่อสามารถรับงาน Freelance ได้เอง หรือทำงานประจำเป็นโปรแกรมเมอร์ (ซึ่งปัจจุบันขาดแคลนอยากหนักและเงินเดือนสูงอีกด้วย) หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้
โปรแกรมที่ใช้ PHP, MySQL, IIS, Adobe Dreamweaver
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการพัฒนา application อย่างมืออาชีพ โดยทดลองปฏิบัติจริง (On job Training) ในการสร้างร้านค้าออนไลน์
วิทยากร วิทยากร อาจารย์ ฐิสันต์ ทิพย์ศุภธนนท์ การศึกษา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาจารย์ กฤติภณ ธนนชนะกิจ

การศึกษา : ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ผู้จบหลักสูตรจะมีความเข้าใจในโครงสร้าง, การทำงานของภาษา PHP และ การทำงานร่วมกับโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL จนสามารถสร้าง Web ที่มีลักษณะ Applications อย่างเต็มรูปแบบได้
  • ความรู้ทางด้าน PHP สามารถเปลี่ยนอาชีพมาเป็นโปรแกรมเมอร์ได้อย่างเต็มตัว
  • มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้เข้าร่วมทีมโปรแกรมเมอร์ z.com (งานประจำ)
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง
  • ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี )
  • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 1 ใบ เมื่อเรียนจบ และ ใบที่ 2 หลังจากผ่านการอบรม Workshop 
  • ผู้เข้าอบรมจะได้รับพื้นที่ Web Server 10 มูลค่า 1,500 บาท เป็นเวลาตลอดการเรียนและหลังจากเรียนจบ 2 สัปดาห์
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 14,800 บาท   ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 11,800 บาท  ***ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf
วิธีการชำระเงิน 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
(กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน 
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 
3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด" 
4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง 
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม