ราคา 34,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 28,800 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรการเขียนโปรแกรม ด้วย ภาษา PHP ที่เป็นภาษามาตรฐานของโปรแกรมเมอร์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเว็บชื่อดัง มากมายเช่น Facebook, wikipedia, pantip ต่างก็พัฒนาจากภาษา PHP ทั้งสิ้น จึงเรียกได้ ว่า PHP นี้ เป็นภาษาที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโปรแกรมเมอร์ในยุคนี้ ในหลักสูตรผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีการเขียนภาษา PHP  ซึ่งเป็น Server Side Script ที่ สามารถทำงานได้กับทุกระบบของ Web Server ทั้ง Window, UNIX, Linux โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานการทำงานของภาษา PHP โครงสร้างของภาษา, ฟังก์ชัน, การใช้ PHP เพื่อ ติดต่อกับฐานข้อมูล My SQL โดยในลำดับขั้นตอนการเรียนนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนา application อย่างมืออาชีพ โดยทดลองปฏิบัติจริง (On job Training) ในการสร้างร้านค้าออนไลน์ที่จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ระบบสำหรับลูกค้า (Client Interface) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกชมและดูรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการได้โดยใช้ Search Engine เป็นเครื่องมือในการค้นหา

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 36 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 12 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมง )
พื้นฐานผู้เรียน มีพื้นฐานโปรแกรมมิ่งเบื้องต้นหรือ HTML พอจะดูโค๊ดเป็น คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมที่ชอบทางด้านการคำนวณ หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตัวเองไปเป็นโปรแกรมเมอร์ เพื่อสามารถรับงาน Freelance ได้เอง หรือทำงานประจำเป็นโปรแกรมเมอร์ (ซึ่งปัจจุบันขาดแคลนอยากหนักและเงินเดือนสูงอีกด้วย) หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้
โปรแกรมที่ใช้ PHP, MySQL, IIS, Adobe Dreamweaver
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการพัฒนา application อย่างมืออาชีพ โดยทดลองปฏิบัติจริง (On job Training) ในการสร้างร้านค้าออนไลน์
วิทยากร วิทยากร อาจารย์ กฤษณ์ อุดมจารุมณี การศึกษา : Microsoft Certified Professional (.NET Framework 3.5 Windows Forms Application) M.B.A. (Major in  Management Information System) Drexel University, Pennsylvania, USA.
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา
อาจารย์ ฐิสันต์ ทิพย์ศุภธนนท์ การศึกษา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาจารย์ กฤติภณ ธนนชนะกิจ

การศึกษา : ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 34,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม