ราคา 35,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 25,080 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

3Ds Max เป็นโปรแกรมสร้างงานกราฟิก 3 มิติ ระดับโลกที่มีการพัฒนามาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1996 (3D Studio MAX 1.0) โดย Autodesk, Inc. ในปัจจุบันมีการใช้โปรแกรมนี้กันอย่างแพร่หลายในหลากหลายสายงาน เช่น Architectural visualization, Graphic Design, Animation, VFX, Video Games และอื่นๆ นับว่าเป็นโปรแกรม 3 มิติ ที่มีผู้ใช้มากที่สุดอันดับต้นๆของโลก คอร์ส 3D Modeling in 3Ds Max (สร้างโมเดล 3มิติ ด้วยโปรแกรม 3Ds Max) มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้เน้นหนักในเฉพาะด้านการสร้างชิ้นงานโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3Ds Max เรียนรู้กระบวนการการทำงานและแนวคิดขั้นตอนการทำงานและเครื่องมือที่ใช้ในการทำในระดับที่เอาไปใช้งานได้จริงแบบมืออาชีพ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 30 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมง)
พื้นฐานผู้เรียน Windows
โปรแกรมที่ใช้ Autodesk 3ds Max
เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการเรียนรู้การสร้างโมเดล 3มิติด้วยโปรแกรม 3ds Max
วิทยากร อาจารย์ จิรทัศน์ รำพึงกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มวิชา: Movie Editing & 3D Model Creations
การศึกษา: ปริญญาตรี

ประสบการณ์ทำงาน
  • Cyberplanet Interactive Public Co.,Ltd. (Blue Wizard Studio Co.,Ltd.) : 3D Artists 3D Modeler, Character Modeling for Animation and Game
  • The Post angkok Co.,Ltd. : 3D Artists 3d Modeler , for Postproduction
  • NICE DAY BOY Co.,Ltd. : 3D Artists 3d Modeler , Animation,Lighting,Rendering Composition , Rotoscope
  • Human Digicrafts (Thailand) Co.,Ltd. : 3D Artists-Instructor CG Designner and 3D CG Instructor
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 35,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม