ราคา 11,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 8,280 บาท

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเรียน Adobe Photoshop และ Illustrator ด้วยการสร้างกราฟิกอย่างง่าย ด้วยตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น การตัดต่อภาพล้อเลียน การรีทัชภาพ การใส่ตัวหนังสือให้มีสีสันสดใส การตัดพื้นหลัง การวาดไอคอน การสร้างโลโก้ การวาดภาพเหมือน การใส่ตัวหนังสือ การวาดการ์ตูน และเทคนิคอื่น ๆ ที่นักเรียนสนใจ เมื่อจบหลักสูตรนี้ นักเรียนจะมีทักษะพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Illustrator สามารถตัดต่อภาพ รีทัชภาพ สร้างกราฟิกพื้นฐาน วาดไอคอน กราฟิกประกอบ โลโก้ และเรียนรู้ต่อยอดผ่านสื่อต่าง ๆ หรือคอร์สขั้นสูงต่อได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมง )
พื้นฐานผู้เรียน การใช้ Windows หรือ Mac OS พื้นฐาน
โปรแกรมที่ใช้ Adobe illustrator CC, Adobe Photoshop CC
เหมาะสำหรับ ท่านที่ต้องการเป็น Graphic Designer หรือ ออกแบบ Graphic ได้ด้วยตนเอง
วิทยากร อาจารย์ กัญจน์ อัศวมาชัย

การศึกษา : ปริญญาตรี BA, คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              UX/UI & Graphic Designer, WordPress & Frontend Developer, และ Lead Media Producer
ค่าเรียน ราคา 11,800 บาท ต่อ ท่าน
***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม