ราคา 29,800 บาท

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 25,380 บาท

* โปรโมชั่นพิเศษเมื่อเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม ลดทันที 10%

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

ปัจจุบันในการสร้างเว็บไซต์ แทบทุกเว็บไซต์ใช้ HTML ในการออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์  ใช้ CSS ช่วยปรับแต่งสไตล์ของเว็บไซต์ให้โดดเด่น สวยงาม น่าดู  ใช้ Bootstrap ในการทำเว็บไซต์ให้สามารถปรับตามขนาดของหน้าจอได้ ที่เรียกว่าเป็น Responsive Website ส่วน JavaScript จะเป็น Front-End Code ที่สามารถเขียนคำสั่งให้ทำตามเงื่อนไข ทำให้เว็บไซต์ใช้งานง่าย หลักสูตรนี้สอนการสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5, CSS3, Bootstrap และ JavaScript ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 30 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมง )
พื้นฐานผู้เรียน Windows, ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
โปรแกรมที่ใช้ Brackets หรือ Visual Studio Code
เหมาะสำหรับ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนวิธีทำเว็บไซต์แบบปรับตามขนาดของจอด้วย HTML5, CSS3, Bootstrap และใช้ JavaScript เป็นโปรแกรมในการทำงานต่างๆของเว็บไซต์
วิทยากร อาจารย์ กฤษณ์ อุดมจารุมณี
อาจารย์ประจำหลักสูตร  Computer Programming
การศึกษา : Microsoft Certified Professional (.NET Framework 3.5 Windows Forms Application) 
ปริญญาโท  MBA, Drexel University, USA.
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค่าเรียน ราคา 29,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม