ราคา 9,800 บาท (เรียน Online ลดสูงสุด 40%)

* ออนไลน์ ผ่าน Zoom เพียง 5,800 บาท

* นักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดเพิ่มเติม 10% ทันที

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

WIX (วิคส์) เป็นเว็บสำหรับทำเว็บที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษา php หรือภาษาในการเขียนเว็บ ซึ่ง wix มีทั้งแบบฟรีหรือแบบเสียเงิน โดยแบบฟรีนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนได้ หากเป็นแบบเสียเงินสามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนได้หรือเป็นโดนเมนที่เราเคยมีก็ได้ รูปแบบการเสียเงินนั้นจะมีแบบเสียรายเดือนในราคาที่ต่างกันออกไปให้เลือกตามความต้องการของเราเอง ตัวอย่างที่ทำเป็นการเลือกใช้แบบฟรี

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 7 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 2 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง )
พื้นฐานผู้เรียน Windows, การใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น, ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
โปรแกรมที่ใช้ www.wix.com
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสร้าง website ส่วนตัวเพื่อเป็นการขายสิ้นค้าออนไลน์
วิทยากร อาจารย์ รณกรณ์ บุญญฤทธิ์   (Mr. Ronnakorn Boonyarit) คำแนะนำจากอาจารย์ คอร์สนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้าง นักเรียนที่ต้องการสร้าง website ส่วนตัวเพื่อเป็นการขายสิ้นค้าออนไลน์ หรือ แค่เก็บประวัติ รูปภาพ หรือ กิจกรรมอื่นๆมากมายให้เลือกใช้   สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก่อนเริ่มเรียน
  1. Email Address
  2. Paypal account หากต้องการ link ในห้องเรียน
  3. แนวความคิด (Idea)
  4. Business Idea (ธุรกิจที่จะทำ)
  5. รูปภาพที่จะใช้ (อย่างน้อย 20 ภาพ)
ค่าเรียน ราคา 9,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม