ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 3,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 3,420 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

WIX (วิคส์) เป็นเว็บสำหรับทำเว็บที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษา php หรือภาษาในการเขียนเว็บ ซึ่ง wix มีทั้งแบบฟรีหรือแบบเสียเงิน โดยแบบฟรีนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนได้ หากเป็นแบบเสียเงินสามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนได้หรือเป็นโดนเมนที่เราเคยมีก็ได้ รูปแบบการเสียเงินนั้นจะมีแบบเสียรายเดือนในราคาที่ต่างกันออกไปให้เลือกตามความต้องการของเราเอง ตัวอย่างที่ทำเป็นการเลือกใช้แบบฟรี

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 7 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 2 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง )
พื้นฐานผู้เรียน Windows, การใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น, ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
โปรแกรมที่ใช้ www.wix.com
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสร้าง website ส่วนตัวเพื่อเป็นการขายสิ้นค้าออนไลน์
วิทยากร วิทยากร อาจารย์ รณกรณ์ บุญญฤทธิ์   (Mr. Ronnakorn Boonyarit) คำแนะนำจากอาจารย์ คอร์สนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้าง นักเรียนที่ต้องการสร้าง website ส่วนตัวเพื่อเป็นการขายสิ้นค้าออนไลน์ หรือ แค่เก็บประวัติ รูปภาพ หรือ กิจกรรมอื่นๆมากมายให้เลือกใช้   สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก่อนเริ่มเรียน
 1. Email Address
 2. Paypal account หากต้องการ link ในห้องเรียน
 3. แนวความคิด (Idea)
 4. Business Idea (ธุรกิจที่จะทำ)
 5. รูปภาพที่จะใช้ (อย่างน้อย 20 ภาพ)
ค่าเรียน ราคา 3,800 บาท ราคาสุทธิ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 3,420 บาท ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf
วิธีการชำระเงิน
 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
  (กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 
 1. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 2. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
  Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม