ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 9,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 8,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนวิธีการออกแบบ Website & Mobile Application ด้วยโปรแกรม Adobe XD รู้จักหลักการออกแบบโซลูชั่นการใช้งานที่เน้นเจาะลึกถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) มากกว่าการออกแบบแค่เพื่อความสวยงาม สำรวจแนวทางการออกแบบ UX ผ่านการวิเคราะห์วิธีคิดของผู้ใช้ จิตวิทยา และประวัติศาสตร์การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ หลักสูตรนี้เหมาะสมกับนักการตลาด นักออกแบบ และผู้ที่สนใจในเรื่อง UX Design ที่ใช้โปรแกรม Adobe XD เป็นเครื่องมือสื่อสารแนวคิดหลัก (Adobe XD 70%, UX Service Design 30%) แต่สามารถประยุกต์ใช้พื้นฐานนี้กับโปรแกรมอื่น ๆ ได้ เช่น Sketch, Zeplin, และ InVision หลักสูตรนี้ไม่ใช่การสอนการใช้เครื่องมือเพียงอย่างเดียว แต่จะมีการสอนวิธีการวิเคราะห์ วางแผนการออกแบบด้วย Agile Planning Workshop ด้วย กรุณาสำรวจความต้องการของตนเองก่อนสมัครเรียน

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 14 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ได้แบบพื้นฐาน, สามารถทำงานด้านการวางแผน และยินดีฝึกวิธีการประสานงาน
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Photoshop, Adobe XD
เหมาะสำหรับ นักการตลาด นักออกแบบ และผู้ที่สนใจในเรื่อง UX Design
วิทยากร อาจารย์ กัญจน์ อัศวมาชัย
            การศึกษา : ปริญญาตรี BA, คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            Web Designer / Graphic Designer / Wordpress & Frontend Developer / UX Designer
ค่าเรียน
 • ราคา 9,800 บาท
 • ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
***สิทธิพิเศษ เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 8,800 บาท ***ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf
วิธีการชำระเงิน
 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 10 วัน
 2. โอนเงินเข้าบัญชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
  (กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่านทาง Email: contact@NetDesign.ac.th และ Line:: @netdesign )
 3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 4. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม