ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 8,800 บาท บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบัน ลดเหลือ 7,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้ต่อยอดจากคอร์ส Professional Web Design หรือผู้ที่มีพื้นฐานด้านการทำเว็บไซต์ทั่วไป และต้องการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสามารถแสดงผลได้ดีบนทุก ๆ อุปกรณ์สื่อสาร ตั้งแต่ PC, Smart Phone, Tablet แม้กระทั่งบนสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งช่วยให้ประหยัดทรัพยากรของการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ นอกจากนี้แล้วยังทำให้เว็บไซต์ของผู้เรียนมีลักษณะการแสดงผลแบบ “เว็บแอปพลิเคชัน” มีความทันสมัย ดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 21 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน มีพื้นฐานด้านการทำเว็บไซต์ทั่วไป หรือเคยผ่านการเรียนหลักสูตร Professional Web Design มาแล้ว
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Photoshop CC, Adobe Dreamweaver CC
เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการเป็น Web Designer, Web Developer, Mobile Developer
วิทยากร อาจารย์ ชวัล แซ่เลา อาจารย์ประจำหลักสูตร Professional Web Design
ค่าเรียน ราคา 8,800 บาท  ราคาสุทธิ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบัน ลดเหลือ 7,800 บาท  หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้ ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf
วิธีการชำระเงิน
  1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์
  2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 (กรุณาส่งรายละเอียดการชำระเงินผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
  1. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  2. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
  Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม