ราคา 5,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจัดการข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้ใช้งานได้อย่างที่ต้องการ โดยใช้ Function ของ Excel ที่มีมากมาย เรียนรู้และใช้งานแบบผู้เชี่ยวชาญได้อย่างมืออาชีพ ให้คุณเรียนรู้เครื่องมือ และ Function ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลของคุณใหม่เพื่อสำหรับใช้งานอย่างแท้จริง หลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาที่เน้นทักษะการใช้งานสูตร และ เครื่องมือในการจัดการข้อมูลเป็นหลัก เหมาะกับทุกสายอาชีพ ทุกสาขาที่มีข้อมูลอยู่แล้ว พร้อมที่จะเรียนรู้การจัดข้อมูลด้วย Excel แบบผู้เชี่ยวชาญ เต็มอิ่มกับ Function ที่จำเป็นสำหรับการจัดการข้อมูล

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 7 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 1 วัน
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้และใช้งานพื้นฐาน Excel เป็น
โปรแกรมที่ใช้ Microsoft Excel
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการจัดการข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้ใช้งานได้อย่างที่ต้องการ โดยใช้ Function ของ Excel ที่มีมากมาย
วิทยากร อาจารย์ ชุมพล คุ้มวงษา
อาจารย์ประจำหลักสูตร  Microsoft Office
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ผู้จบหลักสูตรจะมีความเข้าใจในการทำงานของโปรแกรม Microsoft Excel มากขึ้นในส่วนการใช้งานสูตร ด้านการจัดการข้อมูล
 • ผู้จบหลักสูตรสามารถต่อยอดเพื่อเรียนรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ ต่อไปได้
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี ( 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี )
 • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรอง จากโรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (NetDesign)
ค่าเรียน
 • ราคา 5,800 บาท
ราคาสุทธิ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ***สิทธิพิเศษ เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,800 บาท ***ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf
วิธีการชำระเงิน
 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 10 วัน
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
  (กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
 1. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม