ราคา 4,200 บาท

* ราคานี้สำหรับการเรียนผ่าน Zoom

สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของ Account Line OA ที่ต้องการต่อยอดด้วยการเปิดร้านค้าออนไลน์เป็นของตัวเองแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานหรือความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหรือการสร้างเว็บไซต์ รวมทั้งยังสามารถจัดโปรโมชันโดนๆ ผ่านช่องทาง Line OA เพื่อเพิ่มยอดขายได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 3 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน ไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆ
โปรแกรมที่ใช้ LINE Official Account
เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการหรือผู้ต้องการต่อยอดการทำงานของ Line OA
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้าน LINE Official
ค่าเรียน ราคา  4,200 บาท ต่อ ท่าน หากมาเป็นกลุ่มสามารถติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษได้จากเจ้าหน้าที่

***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม