ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 12,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 11,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรสำหรับนักวาดที่ต้องการเรียนรู้การสร้างภาพเวกเตอร์ ควบคู่ไปกับเทคนิคการใช้งานเมาส์ปากกาในการออกแบบ พร้อมชี้ช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ ท่านสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักภาพประกอบหนังสือ หรือ นักขายภาพvectors, รับออกแบบลายสกรีนเสื้อ, fashion designer และอาชีพอื่นๆ ด้านการออกแบบภาพเวกเตอร์

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 31 ชั่วโมง 30 นาที เรียนทั้งสิ้น 9 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง)
พื้นฐานผู้เรียน มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Illustrator เบื้องต้น
โปรแกรมที่ใช้ โปรแกรม Illustrator
เหมาะสำหรับ สำหรับนักวาดที่ต้องการต่อยอดการเรียนรู้การสร้างภาพเวกเตอร์ ด้วยการใช้เมาส์ปากกา**ผู้เข้าอบรม ต้องเตรียม Wacom ของตนมาเท่านั้น! ( ทางโรงเรียน ไม่มีอุปกรณ์ Wacom ให้ )
วิทยากร อาจารย์ วิภาวีกานธ์ ธนสิริตระกูล การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ค่าเรียน ราคา 12,800 บาท 
ราคาสุทธิ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 11,800 บาท 
หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้ ***ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf
วิธีการชำระเงิน 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์
2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด" ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 (กรุณาส่งรายละเอียดการชำระเงินผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
4. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation: กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม