ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 9,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 8,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

โปรแกรม DaVinci Resolve อยู่ภายใต้การดูแลและพัฒนาโดย Blackmagic Design  https://www.blackmagicdesign.com เป็นโปรแกรมที่ใช้ในงานวิดีโอทั่วๆไปจนงานระดับหนังHollywood  ทั้งนี้โปรแกรม DaVinci Resolve ใช้ได้กับ macOS, Windows, และ Linux  และมีให้ใช้ทั้งที่เป็นเวอร์ชั่นโปรคือ DaVinci Resolve Studio ที่ต้องซื้อ License และ DaVinci Resolve ที่สามารถใช้งานได้แบบฟรีๆเพียงแต่ว่าฟังก์ชั่นการทำงานอาจไม่ครบถ้วนเท่ากับเวอร์ชั่นโปร แต่ความสามารถการทำงานด้านงานวิดีโอนั้นนับว่าดีเยี่ยมเกินกว่าโปรแกรมฟรีไปมากที่เดียว เหมาะมากสำหรับผู้ต้องการทำงานตัดต่อวิดีโอทั่วๆไปหรือผู้เริ่มต้น สำหรับคอร์ส DaVinci Resolve (VDO Editing in Davinci Resolve) นี้มุ่งเน้นสอนพื้นฐานสำคัญในการใช้งาน โประแกรม DaVinci Resolve

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 28 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง )
พื้นฐานผู้เรียน Windows
โปรแกรมที่ใช้ DaVinci Resolve 16
เหมาะสำหรับ ผู้สนใจทั่วไปหรือที่ต้องการทำงานด้าน VDO
วิทยากร      อาจารย์ จิรทัศน์ รำพึงกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร 3D Animation ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ผู้จบหลักสูตรจะสามารถเข้าใจถึงกระบวนการสร้างงาน VDO ด้วยโปรแกรม DaVinci Resolve
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี
 • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 9,800 บาท ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 8,800 บาท ***ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้
วิธีการชำระเงิน
 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
  (กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 
 1. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 2. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม