ภาพรวม

โปรแกรม DaVinci Resolve อยู่ภายใต้การดูแลและพัฒนาโดย Blackmagic Design  https://www.blackmagicdesign.com เป็นโปรแกรมที่ใช้ในงานวิดีโอทั่วๆไปจนงานระดับหนังHollywood  ทั้งนี้โปรแกรม DaVinci Resolve ใช้ได้กับ macOS, Windows, และ Linux  และมีให้ใช้ทั้งที่เป็นเวอร์ชั่นโปรคือ DaVinci Resolve Studio ที่ต้องซื้อ License และ DaVinci Resolve ที่สามารถใช้งานได้แบบฟรีๆเพียงแต่ว่าฟังก์ชั่นการทำงานอาจไม่ครบถ้วนเท่ากับเวอร์ชั่นโปร แต่ความสามารถการทำงานด้านงานวิดีโอนั้นนับว่าดีเยี่ยมเกินกว่าโปรแกรมฟรีไปมากที่เดียว เหมาะมากสำหรับผู้ต้องการทำงานตัดต่อวิดีโอทั่วๆไปหรือผู้เริ่มต้น สำหรับคอร์ส DaVinci Resolve (VDO Editing in Davinci Resolve) นี้มุ่งเน้นสอนพื้นฐานสำคัญในการใช้งาน โประแกรม DaVinci Resolve

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 28 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง )
พื้นฐานผู้เรียน Windows
โปรแกรมที่ใช้ DaVinci Resolve 16
เหมาะสำหรับ ผู้สนใจทั่วไปหรือที่ต้องการทำงานด้าน VDO
วิทยากร อาจารย์ จิรทัศน์ รำพึงกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร 3D Animation
ค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียน 19,800 บาท ต่อ ท่าน ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
วิธีการชำระเงิน ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม