ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 6,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 5,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

สำหรับผู้ที่สนใจการออกแบบ ตัวละคร สามารถสร้าง concept ให้น่าสนใจ มีเสน่ห์ ตอบสนองความต้องการของตัวเองและพัฒนาศักยภาพความคิดทางด้านการออกแบบ สามารถนำ idea จากสิ่งรอบตัวมาใช้สร้างสรรค์เป็นผลงาน เพื่อสานต่อความฝันคนที่มีใจรักการ์ตูนและคิดที่จะทำงานต่อทางด้าน Animation หรือ Game ในอนาคต พร้อมทั้งเทคนิค และแนวทางการนำเสนอผลงานให้โดนใจ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 35ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง )
พื้นฐานผู้เรียน Windowsหมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจในการวาดการ์ตูน, ผู้ที่ต้องการวาดการ์ตูนเป็นเรื่องราวได้ (Story Board)
วิทยากร อาจารย์ จิรศักดิ์ จงศรีรัตนกุล การศึกษา : คณะศิลปกรรมเอกวิชาจิตรกรรม ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก
ค่าเรียน ค่าอบรม ราคา 6,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 194 บาท) รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 5,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 165 บาท )
วิธีการชำระเงิน 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์
2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน 
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 
3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด" 
4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง 
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม