ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 10,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 9,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

สำหรับผู้ที่สนใจการออกแบบ ตัวละคร สามารถสร้าง concept ให้น่าสนใจ มีเสน่ห์ ตอบสนองความต้องการของตัวเองและพัฒนาศักยภาพความคิดทางด้านการออกแบบ สามารถนำ idea จากสิ่งรอบตัวมาใช้สร้างสรรค์เป็นผลงาน เพื่อสานต่อความฝันคนที่มีใจรักการ์ตูนและคิดที่จะทำงานต่อทางด้าน Animation หรือ Game ในอนาคต พร้อมทั้งเทคนิค และแนวทางการนำเสนอผลงานให้โดนใจ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 24 ชั่วโมง 30 นาที เรียนทั้งสิ้น 7 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง )
พื้นฐานผู้เรียน Windows หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจในการวาดการ์ตูน, ผู้ที่ต้องการวาดการ์ตูนเป็นเรื่องราวได้ (Story Board)
วิทยากร อาจารย์ จิรศักดิ์ จงศรีรัตนกุล การศึกษา : คณะศิลปกรรมเอกวิชาจิตรกรรม ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก
ค่าเรียน ค่าอบรม ราคา 10,800 บาท  ราคาสุทธิ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 9,800 บาท  ***ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf
วิธีการชำระเงิน 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด" ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 (กรุณาส่งรายละเอียดการชำระเงินผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด" 4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม