Our news and activies

Internet and Design Institute - NetDesign

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรในองค์กร

                                                                                                                (English version)    (Japanese version)

ปัจจุบันมีบริษัทหลายแห่งในประเทศไทยมีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรในองค์กรณ์ให้ดีขึ้นและต้องการใช้หนทางที่ประหยัดต้นทุนของบริษัทให้มากที่สุดและคาดหวังกับผลตอบรับที่ดีในแง่บุคคลากรหรือผลกำไรของบริษัท ปัจจุบันน้อยกว่า 80% ของพนักงานบริษัทที่สามารถทำงานได้ตรงตามที่บริษัทต้องการและเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้น คอร์สเรียนเฉพาะทางจากเราเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานจึงเป็นหนึ่งในหนทางที่ดีที่สุดที่สามารถช่วยท่านได้ และจะสามารถช่วยให้บริษัททำกำไรได้มากขึ้นและเร็วขึ้นตามที่ KPI กำหนดอย่างแน่นอน ดังนั้น สถาบัน NetDesign จึงสมควรเป็นทางเลือกแรกที่ดีสำหรับทุกท่านและบริษัทของท่านให้มีความพัฒนาก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้ในอนาคตอันใกล้นี้

   

  

----------------------------------

Our Certificate from ministry of Education

Microsoft Excel for Analysis Training @ AIA

More media and important links

Website : https://netdesign.ac.th/

Facebook: https://www.facebook.com/NetdesignGroup/

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=d0DySC4JS-I

----------------------------------

ประวัติของเรา (About us)

โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (NetDesign) ศูนย์อบรมด้านกราฟิกดีไซน์ มัลติมีเดียดีไซน์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากองค์กรทั้งใน และ ต่างประเทศให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกอันดับ 1 ของเมืองไทย ด้วยรูปแบบการเรียนที่กระชับครอบคลุมเนื้อหา ประกอบกับวิธีการถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอนเหมาะสมต่อรูปแบบการเรียนรู้ โดยคณะอาจารย์กว่า 150 ท่าน ที่มีประสบการณ์และเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้ที่จบหลักสูตรจาก NetDesign นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังมีความสามารถในการปฎิบัติงานจริงตามมาตรฐานสากล

ด้วยการควบคุมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดดำเนินการในปี พ.ศ.2541 ถึงปัจจุบัน ประกอบกับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ทั้งเทคโนโลยี สถานที่และอุปกรณ์ จึงทำให้ NetDesign ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ โดยมีผู้สมัครและผ่านการอบรมจากสถาบันมาแล้วมากกว่า 300,000 ท่าน ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง

..............................................................................................................