ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 7,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 6,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

ทำให้เว็บไซต์ขึ้นอันดับต้น ๆ บน Google และทำให้ Web page โหลดได้รวดเร็ว ให้ประสบการณ์ผู้ใช้ลื่นไหลอ่านง่าย

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 14 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน สามารถเขียน HTML พื้นฐานได้
โปรแกรมที่ใช้ Text Editor ที่ถนัด, Web Browser
เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจกระบวนการ การทำ SEO
วิทยากร อาจารย์ กัญจน์ อัศวมาชัย
การศึกษา : ปริญญาตรี BA, คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เมื่อเรียนจบหลักสูตร ท่านสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ที่มีอยู่ หรือสร้างเว็บไซต์ใหม่ถูกต้องตามหลักการเขียนเว็บไซต์ ให้ Search Engine อย่าง Google อ่านตัวเว็บไซต์ง่าย ผู้ใช้เว็บไซต์มีประสบการณ์การใช้งานที่ดี และเรียนรู้วิธีการทำให้เว็บไซต์โหลดได้รวดเร็วขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับ Web Designer ระดับพื้นฐาน และ Content Writer ระดับพื้นฐาน
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี (1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี )
 • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรอง จากโรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ (NetDesign)
ค่าเรียน
 • ราคา 7,800 บาท
 • ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
***สิทธิพิเศษ เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 6,800 บาท ***ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf
วิธีการชำระเงิน
 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 10 วัน
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
  (กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
 1. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 2. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม