ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 14,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 13,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจการพัฒนาเกม 3 มิติ ซึ่งในปัจจุบัน เกม 3 มิติ สามารถพัฒนาได้ด้วย Engine ต่าง ๆ ช่วยให้ผู้พัฒนา สามารถเลือกได้อย่างหลากหลายในการพัฒนาเกม 3 มิติ ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ Unity จัดเป็น หนึ่งใน Engine ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน เนื่องจาก Unity ถูกออกแบบมาให้ใช้งานสะดวก เรียนรู้ได้ง่าย และยังสามารถทำเกมลงบนแพลทฟอร์มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PC, Mac, Xbox, Playstation, Web, iOS, Android ในหลักสูตร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาเกม ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การพัฒนา การใช้เครื่องมือต่างๆ ของ Unity การเขียนโปรแกรมสำหรับเกม ตลอดจนการเตรียมกราฟฟิค, เสียง และ โมเดลสามมิติ มาใช้กับ Unity โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ทดลองสร้างเกมในรูปแบบต่างๆ จนกระทั่งสามารถนำไปเผยแพร่ได้จริง

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 42 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน Windows
โปรแกรมที่ใช้ Unity, Adobe Photoshop, Autodesk Maya
เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการพัฒนาเกม 3 มิติ
วิทยากร
อาจารย์ วสุธร  รัตนจงจิตรกร
อาจารย์ นพดล นารถนรกิจ
อาจารย์ จิรวัฒน์ เตชะปรีชาวงศ์
ค่าเรียน ราคา 14,800 บาท 
ราคาสุทธิ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
**เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 13,800 บาท  ***ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf
หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้
วิธีการชำระเงิน 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์
2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด" 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
(กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 
3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา

Cancellation: กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม