ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

Solid Works Advanced for Mechanical Parts Design and Assembly

 ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ราคา 8,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 7,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

สามารถนำวัตถุมาประกอบกัน ด้วยหลักการกำหนดความสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง ออกแบบวัตถุในเงื่อนไขที่ซับซ้อนได้
แก้ไข ปรับปรุงวัตถุ ที่ประกอบแล้วได้ในโหมด Assembly Design เพื่อใช้สำหรับงานออกแบบวัตถุในอุตสาหกรรมได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 21 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 6 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง)
พื้นฐานผู้เรียน มีพื้นฐานโปรแกรม Solid Works
โปรแกรมที่ใช้ Solid Works
เหมาะสำหรับ ผู้สนใจทั่วไป, นักเรียนนักศึกษา ,วิศวกรนักออกแบบ, ช่างเขียนแบบ
วิทยากร อาจารย์ ณภพ บรรเทาทุกข์ [อ.ซิโก้] zicOdesign https://www.facebook.com/zicOdesign.d ประวัติการศึกษา:              ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสบการณ์ทำงาน:        วิทยากรบรรยายหลักสูตรการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรในงานวิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ วิทยากรบรรยายหลักสูตรการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรในงานวิศวกรรม วิทยากรบรรยายหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโดยโปรแกรมออกแบบทางด้าน 3 มิติ Solid Works, Auto Desk AutoCAD 2D& 3D, Auto Desk Inventor, Auto Desk Mechanical Desks top, Auto Desk Revit 3D Building, Sketch Up, Rhino
ค่าเรียน ราคา 8,800บาท ราคาสุทธิ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 7,800 บาท  ***ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf
วิธีการชำระเงิน
  1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์
  2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 (กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน Email: contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
  1. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา Cancellation: กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม