Our news and activies

Internet and Design Institute - NetDesign

โปรโมชั่นเรียนเป็นแก๊งค์

พิเศษสมัครเรียน 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน เงื่อนไขการใช้สิทธิ์โปรโมชั่น 
1. เมื่อสมัครเรียนพร้อมกันกับเพื่อน 5 ท่าน ชำระค่าเรียนเพียง 4 ท่าน

2. ลงเรียน ในรอบเรียนเดียวกันเท่านั้น
3. ใช้ได้สำหรับทุกคอร์สเรียน

4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
5. ใช้สิทธิ์คอร์สเรียนได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561