ภาพรวม

ทดลองเรียน หลักสูตร Professional web Designer ตั้งแต่เบื้องต้น เพื่อให้รู้ถึงแนวทางการเรียนและบรรยากาศการเรียนจริงๆ ก่อนตัดสินใจเรียนต่อในหลักสูตรเต็ม และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออกแบบ Website ตั้งแต่เริ่มต้น

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 1 Day
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
โปรแกรมที่ใช้ Photoshop และ Dream
เหมาะสำหรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออกแบบ Website ตั้งแต่เริ่มต้น
วิทยากร อาจารย์ประจำหลักสูตร Web Design
ค่าเรียน -
วิธีการชำระเงิน