ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ภาพรวม

เรียนรู้เทคนิคการสร้างยอดขาย ผ่าน Line Official Account
รวมทั้ง Facebook Advance for Digital marketing การสร้าง Content Marketing ที่มีประสิทธิภาพ จนถึงการอ่านพารามิเตอร์พื้นฐาน Facebook Advertising เพื่อเจาะลึกการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วันละ 6 ชั่วโมง 3 วัน รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
โปรแกรมที่ใช้ LINE Official Account Facebook
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการใช้ Online Marketing เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและเพิ่มยอดขาย
วิทยากร
ค่าเรียน ราคา 19,800 บาท ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
วิธีการชำระเงิน ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 10 วัน โอนเงินเข้าบัญชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
(กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด" ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม