ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ภาพรวม

ทดลองเรียน หลักสูตร Microsoft Excel ตั้งแต่เบื้องต้น เพื่อให้รู้ถึงแนวทางการเรียนและบรรยากาศการเรียนจริงๆ ก่อนตัดสินใจเรียนต่อในหลักสูตรเต็ม และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้โปรแกรมสำนักงานยอดนิยม Excel มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น คำนวณงบดุล และงบการเงินได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 1 Day
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
โปรแกรมที่ใช้ Microsoft Excel
เหมาะสำหรับ ท่านที่ต้องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานในด้านต่างๆ
วิทยากร อาจารย์ประจำหลักสูตร Microsoft Excel
ค่าเรียน -
วิธีการชำระเงิน