ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 10,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 9,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติโดยใช้โปรแกรม Maya ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันมากที่สุดในธุรกิจภาพยนตร์ในและต่างประเทศ นอกจาก Maya จะสามารถสร้างงานเคลื่อนไหว (Animation) แล้ว ยังสามารถใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในหลักสูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่การแนะนำประเภทต่างๆ ของAnimation, อธิบายถึงกระบวนการผลิต Animation ตลอดจนการจัดแสงและการจัดองค์ประกอบของภาพในเชิงภาพยนตร์ Animation การสร้างงานวัตถุ 3 มิติ ขั้นพื้นฐานรวมทั้งการกำหนดพื้นผิว การกำหนดแสงตกกระทบ การหักเหของแสงในลักษณะต่างๆ เพื่อสร้างความเหมือนจริงของชิ้นงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงการกำหนดมุมกล้อง ก็มีส่วนสำคัญในการนำเสนอให้ภาพที่ได้ให้ Output ( Rendering ) เพื่อนำไปใช้งานจริง ในงานโฆษณา และภาพยนตร์ต่างๆ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 42 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน Windows, Adobe Photoshop หรือโปรแกรม Graphic อื่นๆ
โปรแกรมที่ใช้ Maya
เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจในธุรกิจงานออกแบบสำหรับงานด้าน 3มิติ รวมถึงการงาน Post Production ต่าง ๆ
วิทยากร อาจารย์ จิรทัศน์ รำพึงกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร Maya
ค่าเรียน • ค่าธรรมเนียมการเรียน 10,800 บาท 
•  ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 9,800 บาท 
วิธีการชำระเงิน การชำระเงิน :

1.ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

2.โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด" 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
(กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ 
Line :: @netdesign ) 

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด" 

4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม