ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ภาพรวม

ขยี้ทุกเมนู ทุกฟีเจอร์ของ LINE Official Account ในมือถือ และ PC ทั้งกลยุทธ์ วิธีคิด และ วิธีทำจาก Basic สู่มืออาชีพ ใน 1 วัน

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 7 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 1 วัน
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
โปรแกรมที่ใช้ LINE Official Account
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการใช้ LINE Official Account เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
วิทยากร
ค่าเรียน ราคา 3,800 บาท ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
วิธีการชำระเงิน ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 10 วัน โอนเงินเข้าบัญชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
(กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด" ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม