ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 4,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,320 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

สุดยอดหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็น Designer มืออาชีพ ด้วยการเริ่มต้นจากโปรแกรมสุดฮิตในวงการออกแบบนั่นคือ Adobe illustrator ซึ่งนอกเหนือจากการออกแบบแล้ว Illustrator ยังมีจุดเด่นในด้านของการสร้างงาน Graphic แบบ Vector ในหลักสูตร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมตั้งแต่คำสั่งพื้นฐาน จนถึงรูปแบบการทำงานแบบมืออาชีพ ในการสร้างสรรค์ผลงาน graphic ต่างๆ พร้อมด้วยเทคนิคในการทำงาน จากประสบการณ์จริงของ Graphic Designer มืออาชีพ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 25 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 7 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง )
พื้นฐานผู้เรียน Windows
โปรแกรมที่ใช้ Adobe Illustrator
เหมาะสำหรับ ท่านที่ต้องการเป็น Graphic Designer หรือออกแบบ Graphic ได้ด้วยตนเอง
วิทยากร อาจารย์ มาลิสา ลือกายา
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค่าเรียน ราคา 4,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 192 บาท ) รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,320 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 154 บาท ) หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้
วิธีการชำระเงิน 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์
2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน 
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 
3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด" 
4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง 
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม