ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา
3D Machine Design with SolidWorks

หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ และสร้างเป็น Drawing 2D

อ่านต่อ
Advance 3D Machine Design & Analysis with Solid work

ต่อยอดความรู้แบบเจาะลึกในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโดยเฉพาะ วิเคราะห์หาค่า งานทางด้านวิศวกรรมด้วย Solid Work

อ่านต่อ
Solid Works Advanced for Mechanical Parts Design and Assembly

สามารถนำวัตถุมาประกอบกัน ด้วยหลักการกำหนดความสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง ออกแบบวัตถุในเงื่อนไขที่ซับซ้อนได้ แก้ไข ปรับปรุงวัตถุ ที่ประกอบแล้วได้ในโหมด Assembly Design เพื่อใช้สำหรับงานออกแบบวัตถุในอุตสาหกรรมได้

อ่านต่อ
Basic Solid Works for Mechanical 2D Drawing [Part 3]

การสร้างแบบสั่งผลิต 2D Drawing หลักในการทำแบบสั่งผลิตนั้นต้องบอกว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะเป็นตัวสื่อที่ต้องให้สอดคล้องและเข้าใจตรงกันระหว่างวิศวกรช่างเขียนแบบ กับฝ่ายผลิต งานจะออกมาถูกต้องแม่นยำได้นั้น แบบต้องถูกต้องก่อน สิ่งสำคัญคือ ต้องถูกต้องตามมาตรฐาน

อ่านต่อ
Basic Solid Works Mechanical Parts and Assembly [Part1]

การสร้างวัตถุเบื้องต้นด้วย Features ที่หลากหลายในการขึ้นรูปวัตถุ ในรูปแบบต่างๆ ครอบคลุมถึงการเขียนและแก้ไขเส้นร่าง Sketch ทำความเข้าใจในรูปแบบของ Fully Defined Sketch เพื่อให้การออกแบบชิ้นส่วนในนั้นมีความสมบูรณ์ สามารถที่จะไปต่อยอดในการสร้างชิ้นงานขั้นสูงใน Part ต่อไปได้

อ่านต่อ
Basic Solid Works Mechanical Parts and Assembly [Part 2]

การสร้างวัตถุ Part เพื่อการประกอบ ใน Solid Works เราเรียกว่า Assembly การสร้างงานเพื่อประกอบกันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาตั้งแต่ Part ชิ้นแรก หลักสำคัญในการสร้างชิ้นงานในแต่ละชิ้นคือ ชิ้นงานจะต้องแก้ไขได้ การประกอบ คือการนำชิ้นงานตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปมาประกอบกัน เรียนรู้เทคนิคการสร้างชิ้นงานและการประกอบด้วยหลักการที่ถูกต้อง เพื่อให้การออกแบบวัตถุเป็นเรื่องที่ง่าย แม่นยำ รวดเร็ว และสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ