ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

Computer Art & Graphic Design Online (ทดลองเรียนฟรี)

 ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ภาพรวม

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการออกแบบ และผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยเรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบงาน Graphic Design ชนิดต่างๆ ทุกกระบวนการ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ทฤษฎีศิลปะและการออกแบบ, หลักการใช้สี, หลักการจัดวางองค์ประกอบในงานออกแบบ(Composition), การจัดรูปแบบตัวอักษร (Typo Graphic) เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนางานด้าน Graphic Design, การจัดวางหน้า (Page Layout) โดยการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop  เพื่อการประยุกต์ใช้งาน

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 2 ชั่วโมง
พื้นฐานผู้เรียน Windows
โปรแกรมที่ใช้ Photoshop
เหมาะสำหรับ ผู้สนใจงานกราฟิก ออกแบบ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
วิทยากร อาจารย์ ธนเสฏฐ์ สุขวงษ์ศิลป์ (ใหม่)
ค่าเรียน ทดลองเรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วิธีการชำระเงิน - เงื่อนไขการเข้าเรียน 1.อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียน Online
- โน็ตบุ๊คหรือ PCที่ มีกล้อง (ios หรือ window intel Core i3 ขึ้นไป และ RAM 4.0 GB ขึ้นไป)
- หูฟังพร้อมไมโครโฟน (Small talk หรือ Headset)
2. Software หรือโปรแกรม Photoshop CC 2015 และ Window 7 ขึ้นไป (สำหรับ Computer Art and Graphic Design)
3. Internet ความเร็ว 30M/10M ขึ้นไป
4. ผู้เรียนจะต้องมี Paypal Account
5. User Name และ Password ......................กรุณากดที่นี่เพื่อ................[ลงทะเบียนเรียน]