ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ภาพรวม

ทดลองเรียน หลักสูตร Computer Art and Graphic Design ตั้งแต่เบื้องต้น เพื่อให้รู้ถึงแนวทางการเรียนและบรรยากาศการเรียนจริงๆ ก่อนตัดสินใจเรียนต่อในหลักสูตรเต็ม และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออกแบบ Art Work ด้วยโปรแกรม Photoshop และ Illustrator

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 1 Day
พื้นฐานผู้เรียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
โปรแกรมที่ใช้ Photoshop และ Illustrator
เหมาะสำหรับ ท่านที่ต้องการใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานในด้านต่างๆ
วิทยากร อาจารย์ประจำหลักสูตร Photoshop และ Illustrator
ค่าเรียน -
วิธีการชำระเงิน