ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 4,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,320 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรที่ให้ผู้เรียนค้นหาและสร้างไอเดีย ในการวาดรูปบน iPad เพื่อถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็น ชิ้นงาน โดยใช้ Application :  Medibang   ในการวาดรูปการ์ตูน มาช่วยในสร้างสรรค์ หลักสูตรนี้สอนตั้งแต่การใช้เครื่องมือในการ วาด ระบายสี การรู้จักเส้นและรูปทรงต่างๆ ในการออกแบบ การเรียนทฤษฎีสี และ อารมณ์ของสี เพื่อนำมาใช้ให้เหมาะกับชิ้นงาน โดยผู้เรียนจะได้ทำ Workshop วาดการ์ตูนในระหว่างการเรียนการสอนอีกด้วย 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 7 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 2 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง )
พื้นฐานผู้เรียน -
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม 
ผู้เข้าอบรม ต้องเตรียม iPad และ Apple Pencil หรือ ปากกา สำหรับ iPad ของตนมาเท่านั้น 

โปรแกรมที่ใช้ Application : Medibang
เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการวาดรูปบน iPad เพื่อถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็น ชิ้นงาน
วิทยากร อาจารย์ วิภาวีกานธ์ ธนสิริตระกูล
การศึกษา :  ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาจารย์ประจำกลุ่มหลักสูตร Graphic Design
ค่าเรียน ราคา 4,800 บาท ราคาสุทธิ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,320 บาท
ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร
https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf  
หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้
วิธีการชำระเงิน
  1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
  2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
(กรุณาส่งรายละเอียดการชำระค่าอบรมผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
  1. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
    4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา  
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม