ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

ราคา 14,800 บาท

* เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 13,800 บาท

รายละเอียดการเรียน สมัครเรียนคอร์สนี้

ภาพรวม

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาพัฒนา Mobile Application  ด้วยระบบ  Android ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด และสามารถศึกษาทดลองบนคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่เป็นระบบวินโดวส์ได้ สามารถเคลื่อนย้ายแอปไปยังเครื่องจริงได้โดยตรง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานระบบ Android พื้นฐานเกี่ยวกับ Android Application การรันแอปพลิเคชั่นบนเครื่องจำลอง และบนเครื่องจริง ทดลองการสร้าง mini projects application เพื่อเตรียมความพร้อมในการต่อยอดในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือให้มีความเชี่ยวชาญ  

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน หลักสูตร 28 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
พื้นฐานผู้เรียน Basic Programming เช่น Java หรือ c#
โปรแกรมที่ใช้ Android Studio, Xamarin, Microsoft Visual Studio
เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจการสร้างและพัฒนา application
วิทยากร อาจารย์ หนึ่งธิดา บุตรครุฑ อาจารย์ประจำหลักสูตร Programming ปริญญาตรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม การศึกษาวิทยาศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2554-2559 : อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ปัจจุบัน : บริษัทอินเทลลิเจนท์ เทเลคอมโซลูชั่น จำกัด
ค่าเรียน
 • ราคา 14,800 บาท
 • ราคาสุทธิ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
***สิทธิพิเศษ เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 13,800 บาท ***ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครเรียน โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร https://netdesign.ac.th/media/Files/condition/condition.pdf
วิธีการชำระเงิน
 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 10 วัน
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์ 
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9 
  (กรุณาส่งรายละเอียด การชำระค่าอบรม ผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
 3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 4. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม