Our news and activies

Internet and Design Institute - NetDesign

มา 5 จ่าย 4

พิเศษสมัครเรียน 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน และแถมฟรีบัตรดูหนังคนละ 1 ใบ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์โปรโมชั่น 
1. เมื่อสมัครเรียนพร้อมกันกับเพื่อน 5 ท่าน ชำระค่าเรียนเพียง 4 ท่าน
2. ใช้ได้สำหรับทุกคอร์สเรียน
3. ใช้สิทธิ์คอร์สเรียนได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560