Our news and activies

Internet and Design Institute - NetDesign

วันธรรมดาราคาพิเศษ

รับส่วนลดค่าเรียน 25% เมื่อสมัครเรียนในรอบเรียนวันธรรมดา 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์โปรโมชั่น 
1. เมื่อลงเรียนในวันธรรมดาเท่านั้น

2. ใช้ได้สำหรับทุกคอร์สเรียน

3. ใช้สิทธิ์คอร์สเรียนได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560

4. ไม่สามารถใช้เปลี่ยนเป็นเงินสดได้