ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา
Computer Art & Graphic Design Online (ทดลองเรียนฟรี)

ทดลองเรียนฟรี! บริการใหม่ เรียนออนไลน์ กับคอร์สเรียนสู่เส้นทางกราฟิกด้วย Photoshop หลักสูตรที่จะนำทางให้ท่านไปสู่การเป็น Graphic Designer มืออาชีพ

อ่านต่อ
Microsoft Excel Online

ทดลองเรียนฟรี! หลักสูตรออนไลน์นี้จะมีเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการใช้งานขั้นสูงในด้านต่าง ๆ ฟังก์ชัน แผนภูมิ ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างฟอร์ม การใช้สูตร

อ่านต่อ
Photoshop for Basic (Online Private)

เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบงาน Graphic Design ชนิดต่างๆ ทุกกระบวนการ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ทฤษฎีศิลปะและการออกแบบ, หลักการใช้สี , หลักการจัดวางองค์ประกอบในงานออกแบบ ( Composition ), การจัดรูปแบบตัวอักษร ( Typo Graphic) เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนางานด้าน Graphic Design, การจัดวางหน้า ( Page Layout ) โดยการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อการประยุกต์ใช้งาน

อ่านต่อ
Illustrator for Basic (Online Private)

เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบงาน Graphic Design ชนิดต่างๆ ทุกกระบวนการ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ทฤษฎีศิลปะและการออกแบบ, หลักการใช้สี , หลักการจัดวางองค์ประกอบในงานออกแบบ ( Composition ), การจัดรูปแบบตัวอักษร ( Typo Graphic) เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนางานด้าน Graphic Design, การจัดวางหน้า ( Page Layout ) โดยการใช้งานโปรแกรม Adobe illustrator เพื่อการประยุกต์ใช้งาน

อ่านต่อ
Microsoft Excel (Online Private)

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้โปรแกรมสำนักงานยอดนิยม Excel มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น คำนวณงบดุล และงบการเงินได้ หลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการใช้งานขั้นสูงในด้านต่างๆ ฟังก์ชัน แผนภูมิ ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างฟอร์ม เป็นต้น

อ่านต่อ