หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
3D Architecture with SketchUp Pro 8
หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการสร้างภาพ และ งานแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม SketchUp Pro8 เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและสร้างมาเพื่อช่วยในขั้นตอนการสร้างแบบร่าง (sketch) และสะดวกในการแก้ไข รวมไปถึงการนำเสนอผลงาน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานด้าน Architecture, Interior, Landscape, Urban planning, Construction, Exhibition, Stage, Event, Product, Furniture, Mechanical

หลักสูตร 28 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง
Windows, มีพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
 
SketchUp Pro 8

อ.ชลิตา ธีระอนุวัฒน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
3D Architecture with Google SketchUp Pro 8

การศึกษา : B.Des Major Interior Design,
Victoria University of
Wellington, NZ.

คอร์สนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้าง?

? โปรแกรมนี้ใช้เวลาไม่นานในการเรียนรู้ แต่ต่อยอดไปได้กว้างไกลทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็น autocad ในการเขียนแบบเพื่อการสร้างชิ้นงาน โดยสามารถส่งผ่านจาก Sketch Up ได้โดยตรงและมีขนาดที่แม่นยำ , ใช้ Photoshop Illustrator เพื่อช่วยในการตกแต่งรูปภาพ สร้างความโดดเด่นของชิ้นงานตามที่นักออกแบบต้องการ , สามารถใช้ 3DS MAX ในการพัฒนาสู่ชิ้นงานที่มีรายละเอียด และการจัดแสงเสมือนจริง โดยสามารถส่งผ่านจาก SketchUp ได้โดยตรง รวมไปถึงใช้กับโปรแกรม premier ในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและใส่ลูกเล่นสำหรับ งาน presentation ต่างๆ "

เรียนแล้วจะไปทำงานด้านไหนได้บ้าง?

" SketchUp Pro เป็นโปรแกรมน้องใหม่มาแรงที่เหล่านักออกแบบตามแต่ละสายวิชาชีพ เช่น Interior Designer, Architect, Landscape, Urban, Game developer, Product designer, Furniture, Stage and event นิยมใช้เพื่อการพัฒนาการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว และเห็นภาพสามมิติเบื้องต้นได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ ทุ่นเวลาที่จะต้องเสียไปกับการเขียนแบบหรือตัดโมเดล เรียกว่าเรียนโปรแกรมเดียว แต่สิ่งที่ได้มาคุ้มมากๆ "
 

• ค่าธรรมเนียมการเรียน 5,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 207 บาท )
• รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 171 บาท)

การชำระเงิน :

1.ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์

2.โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"

4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ สาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Digital Painting with Wacom
Illustrator CC 2015 for Techniques
Sticker Line Design
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Character Design
Magazine Design with Adobe Indesign
Digital Publishing
Cartoon Design Workshop
Digital Photography
Lightroom for Photography
Advertising Design & Creative
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Responsive Web Design
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Multimedia Interactive with Adobe Flash
2D Animation with Flash
Basic SEO
Programming
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
Basic Java Programming
Advanced Java Programming
C# 4.0 Basic
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
Object-Oriented Programming (C#)
Basic Programming with JavaScript
Java Web-Base Application with Struts Framework
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
Zbrush
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
FinalCut Pro
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
Joomla for e-Commerce
Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
Microsoft Office 2013
Microsoft Excel 2013
Office 3 in 1
Microsoft Excel 2013 Advance
Mac
Introduction for New Mac User
 
 
 
 
Share |