หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 

Android Programming Beginner

ปัจจุบันโลกของการติดต่อสิ่อสารได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก ไม่ได้มีแต่เพียงคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook เท่านั้นที่ทำการเชื่อมโยงกันในระบบเครือข่าย internet แต่ยังรวมไปถึง Mobile, Smart Phone และ Tablet อีกด้วย ที่มีความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีอัตราการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างมากในตลาดมือถือทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นบริษัท Apple ที่ปลุกกระแสตลาดนี้เป็นรายแรกๆ ด้วยการส่ง IPhone เข้าสู่ตลาดและได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง และนอกจาก Apple แล้วยังมี Black Berry ที่ผลิต Smart Phone BB ออกมาแข่งขันกันติดๆ ทางด้าน Google บริษัท Search Engine ยักษ์ใหญ่ที่ถือครองตลาด online ของชาว Cyber ก็ได้มีการสนใจในตลาดนี้เป็นอย่างมากก็ได้จับมือร่วมกับบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดทำ Smart Phone ในแบบฉบับของตัวเองขึ้นมา นั่นคือ Android นั่นเอง เราทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่า การที่จะทำให้ Smart Phone เหล่านี้มีศักยภาพในการทำงานอย่างยอดเยี่ยมจะต้องมีระบบปฏิบัติการที่สุดยอดเช่นเดียวกัน เป็นต้นว่า Apple มีระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งทำงานอยู่ทั้งบน IPhone, IPod และ IPAD เช่นเดียวกันกับที่ Samsung ที่มีระบบปฏิบัติการ Android อยู่ทั้งบน Samsung Galaxy S และ Samsung Galaxy Tab

ใน Course นี้จะเน้นไปที่ Android Platform Programming ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมให้ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android ได้ทั้ง Smart Phone และ Tablet โดยเราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า Android เป็น open source ที่สามารถหามาใช้ได้ฟรีๆ รวมทั้ง Android SDK และ Eclipse ซึ่งเป็นชุดพัฒนาของ Android ด้วย จากคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมนี้ อาจทำให้ในอนาคต Android จะเป็นระบบปฏิบิติการ open source ที่ครองตลาดเป็นอันดับหนึ่ง และมีผู้สนใจหันมาใช้งานเป็นอย่างมาก แม้ในปัจจุบันจะมีการแข่งขันทางการค้าในวงการ Smart Phone และ Tablet กันอย่างมากก็ตาม

หลักสูตร 25 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 7 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง

มีพื้นฐานด้าน Java Programming หรือ เคยผ่านการอบรม หลักสูตร Java Programming มาแล้ว

JDK 6.0, Android SDK, Eclipse & ADT(Android Development Tools) Plugin

 • อ.ประพันธ์พงศ์ บรรเทา
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร
  Java Web Service, Java
  Web-Base Application
  with Struts Framework
  , Android Programming
  Beginner
 • การศึกษา :ปริญญาตรี
  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  คณะวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยีม
  ม.ราชภัฏมหาสารคาม

คอร์สนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้าง?

“ คอร์สนี้เป็นการ getting start ของ Android Programming เน้นให้เห็นถึงความง่ายในการพัฒนา Application บน Platform Android แสดงให้เห็นถึงความเป็นสื่อเปิด(Open Source) ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยที่ไม่ต้องเสียเงินทองในการเลือกใช้ API หรือ Tool Development ในการพัฒนาแต่อย่างใด อีกทั้งในการ implement ด้วย Java Framework ใน Android SDK ที่มี basic การทำงานคล้ายกับภาษา java ทำให้เราสามารถใช้หลักการเขียนโปรแกรมวัตถุเบื้องต้นอย่าง OOP(Object-Oriented Programming) มาใช้ได้อย่างไม่ต้องปรับตัวมากนัก รวมทั้งในการติดตั้ง Software ที่ตัวเองได้ Develop ไว้แล้ว ทำได้โดยง่ายเพราะแค่ทุกคนมีอุปกรณ์ Micro Edition ไม่ว่าจะเป็น Mobile Smartphone หรือ Tablet ที่ทำงานภายใต้ระบบปฏบัติการ Android ก็สามารถที่จะนำ file .apk ที่ได้หลังการพัฒนา copy paste ลงไปที่ Smartphone หรือ Tablet ได้เลย โดยไม่ต้อง sync ข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น โดยในคอร์ส Beginner นี้ จะเน้นให้ทุกคนเน้นการทำ GUI(Graphic User Interface) และระบบ Multimedia อีกทั้งยังสามารถทำ Database Programming บน Android ได้อีกด้วย "

 • ราคา 8,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 352 บาท)
 • รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 7,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 312 บาท)

*** สำหรับผู้สมัครเรียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร (Android Programming Beginner และ Android Advanced Programming) จะได้รับส่วนลดทันที 2,000 บาท

การชำระเงิน :

 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 2. โอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียน อินเทอร์เน็ตและการออกแบบ
  ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขา ถนนอโศก-ดินแดง
  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 049-2-80555-6
  (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 หรือ Email : contact@NetDesign.ac.th)
 3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ หรือ Internet and Design Institute

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
New Courses
Sticker Line Design
Digital Painting with Wacom
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
3D Design with Rhino
Basic Java Programming
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Basic SEO
FinalCut Pro
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Illustrator CC 2015 for Techniques
Magazine Design with Adobe Indesign
Character Design
Cartoon Design Workshop
Lightroom for Photography
Digital Photography
Advertising Design & Creative
Digital Publishing
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Programming
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
C# 4.0 Basic
Basic Programming with JavaScript
Object-Oriented Programming (C#)
Client Side Programming with jQuery
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application with Struts Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
?????????????????????????????? Zbrush
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
iPhone for Beginner
web_elearn/index.php
Joomla for e-Commerce
Microsoft Excel 2013
Microsoft Excel 2013 Advance
Office 3 in 1
Mac
Introduction for New Mac User