โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ NetDesign คือ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก สถาบัน NetDesign Thailand ให้บริการด้านสอน เรียน computer เรียนคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของเมืองไทย เปิดสอนอบรมด้านกราฟิกดีไซน์ มัลติมีเดียดีไซน์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากองค์กรทั้งใน และ ต่างประเทศให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกอันดับ 1 ของเมืองไทย ด้วยรูปแบบการเรียนที่กระชับครอบคลุมเนื้อหา ประกอบกับวิธีการถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอนเหมาะสมต่อรูปแบบการเรียนรู้ โดยคณะอาจารย์กว่า 150 ท่าน ที่มีประสบการณ์และเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้ที่จบหลักสูตรจาก NetDesign นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังมีความสามารถในการปฎิบัติงานจริงตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 
โรงเรียนอินเตอร์เน็ตและการออกแบบ NetDesign เป็นโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก อันดับ 1 ของเมืองไทย กำลังขยายธุรกิจรองรับการเติบโตของตลาดที่รวดเร็วต่อเนื่อง ต้องการบุคลากรรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มาร่วมงานกับทางบริษัทในตำแหน่งดังต่อไปนี้
 

ตำแหน่ง Area Manager จำนวน 2 ท่าน
( เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต เดอะมอลล์บางแค )

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย – หญิงี
2. อายุ 30-35 ปี
3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท
4. ประสบการณ์ 3-5 ปี ในตำแหน่งผู้จัดการสาขา
5. บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ทำงานภายใต้แรงภาวะกดดันได้
6. สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ในระดับดี


หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ดูแลยอดขายของเขต พัฒนายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• สามารถวิเคราะห์ วางแผนกลุยทธ์ผลักดันยอดขายและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี
• ดูแลสาขาด้านงานบริการ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้อยู่ในมาตรฐานที่ตั้งเอาไว้
• ดูแลพื้นที่การตลาดสาขาในความดูแลได้ตามกำหนดมาตรฐานของส่วนกลาง
• จัดทำระบบรายรับ-รายจ่าย และสต๊อค ของสาขาในความดูแลได้อย่างถูกต้องและตรวจสอบได้

 

ตำแหน่ง Sale ประจำสาขา จำนวน 3 ท่าน
( เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต เดอะมอลล์บางแค ฟอร์จูนทาวน์)

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย/หญิง หน้าตาดี อายุ ไม่เกิน 18-25 ปี
2. ปวช-ปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีบุคลิกภาพดี ทำงานเชิงรุก มีความกระตือรือล้น ชอบพบปะลูกค้า และมีความคิดสร้างสรรค์
4. สามารถอดทนต่อแรงกดดัน มีความมุ่งมั่น และสนใจงานขายอย่างจริงจัง
5. สามารถติดต่อประสานงานและจัดสรรงานได้ดีเยี่ยม
6. มีใจรักงานบริการี
7. สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ในระดับดี


หน้าที่ความรับผิดชอบ
• แนะนำโปรโมชั่น Product ต่าง ๆ ของธุรกิจในเครือ และสามารถปิดการขายได้
• ประสานงาน ให้ข้อมูลกับลูกค้า
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สามารถจัดทำเอกสารตามงานที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแลความเรียบร้อยของสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้จัดการสาขา

 

รับสมัครอาจารย์ / วิทยากร สอนคอมพิวเตอร์ Parttime

หลักสูตรดังนี้
1. AutoCAD,3dsmax,SketchUp
2. Photoshop,Illustrator,
3. Dreamweaver,Joomla
4. Flash
5. MS Office,Openoffice
6. C++
7. Elearning
8. Java , Android, Iphone
9. maya , zbrush
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่สอนได้ ไม่จำเป็นต้องสอนได้ทุกโปรแกรม


1. ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายและประสบการณ์ ที่ hr@netdesign.ac.th ,numwarn@netdesigngroup.com
2. เพศชาย- หญิง อายุ 25-35 ปี
3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี – โท
4. ระบุโปรแกรมที่สอนได้
5. บุคลิกภาพดี สามารถสื่อสารได้ชัดเจน
6. ระบุวันที่สอนได้ เช่น สอนได้ทุกวัน หรือ ได้เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์
7. หากสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน (ด้านการตลาด และการจัดการ)
สามารถส่ง Profile ของคุณ พร้อมรูปถ่ายมาได้ที่ email : hr@netdesign.ac.th (วงเล็บ นักศึกษาฝึกงาน)
 

               NetDesign Host Co.,Ltd. เป็นบริษัทในเครือของ NetDesignGroup ซึ่ง ให้บริการด้าน Internet Infrastructure และ Internet service ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Cloud service, Domain name, Web Hosting, Web Development, Securities, Mobile Application, Web E-Commerce, SEO, Online Marketing และอื่นๆ อีกมากมาย เรียกได้ว่า ครบวงจรด้านอินเตอร์เน็ต NetDesign Group ได้มีการขยายธุรกิจ ร่วมกับ GMO Internet, Inc ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ในการขยายฐาน การให้บริการของบริษัท โดยสนองต่อนโยบายของบริษัท “Internet for everyone” ไม่ว่าชีวิตของเราจะดำเนินไปทางใด อย่างไร เราเชื่อว่า บริการของเรา จะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของเรา ให้ชีวิตของเรา ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยการขยายบริการต่างๆ สนองต่อความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบต่างๆ ในพื้นฐานของการให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ต ดังนั้น ทางบริษัท จึงมีความยินดีที่จะเปิดรับทีมงานเพิ่มเติมจำนวนมาก ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

IT Project Manager
We serve the services of web design, system integration and mobile application either iOS and Android. We do a unique and stunning design with the effective system, We have been working with the larger organization, Government.
As diversified requirement from customers, Our team need to be ready to serve all kind of requesting in the prefect time with the quality output. For project manager position; need to take care both side, Team and Customer. Which need skill for team management, IT skills and also sales.
which we are looking forward to get the right person who can enjoy working with us as a team.

Qualification :
• Graduated in Computer Sciences or related fields.
• Strong project management skill as a Project Manager.
• Control & manage resource, budget, Time according to Project
• Experience of systems migrations within an enterprise organization
• At least 3 year experience in planning, leading, coordinating and monitoring of overall business system.
• Ability to work under complex condition and time constraint.
• Good command in Thai and English.Sales / AE

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
• มีความสามารถในการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
• สามารถบริหารร่วมกับทีมงานได้
• สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้ เนื่องจาก จำเป็นต้องออกไปนำเสนองานกับลูกค้านอกสถานที่
• หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีความรู้ความเข้าใจในการงานโปรเจค, ด้าน IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติผู้สมัคร:
• ไม่จำกัดเพศ
• อายุ(ปี) : 23 - 30
• จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
• มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน
• สามารถขับรถยนต์ (มีใบขับขี่)
• สามารถใช้โซเชียลมีเดียได้ดี
• มีใจรักการขายและบริการ
• มีบุคคลิกภาพดี
• มีความรู้ด้านสื่อออนไลน์ โฆณษา เว็บไซต์ แอพลิเคชั่น จะพิจารณาเป็นพิเศษIT support ( system administration)

Responsibilities:
• สามารถเเก้ไขปัญหา Server เเละ Software ได้
• สามารถลง OS Windows / Linux เเละโปรเเกรมทางคอมพิวเตอร์อื่นๆได้
• ดูเเลเเละเเก้ไขปัญหา E-mail / Website ได้เบื้องต้น
• ดูเเล Server ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
• ให้บริการข้อมูลเเละเเก้ไขปัญหาของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา

Qualifications:
• เพศชาย
• อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี
• ระดับการศึกษา : วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์(ปี) : หากไม่มีประสบการณ์ จะมีทีมงานสอนให้ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
• อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• มีความรู้ด้านมาตรฐานการพัฒนาซอฟเเวร์ เเละเครือข่ายรวมทั้งความปลอดภัยของระบบ
• มีความรับผิดชอบ ขยัน เเละละเอียดรอบคอบ
• สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
• มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศคติที่ดี มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ชอบที่จะเรียนรู้และสนใจเทคโนโลยีด้าน website ใหม่ๆFront-End Developer

Position Responsibilities:
• Develop using HTML5, JavaScript, CSS3, and other front-end technologies
• Prepare HTML mockups and prototypes built from flat images
• Create CSS that produce a consistent style across platforms and browsers
• Work with designers to clarify changes and applying them in HTML and CSS
• Test across multiple browsers and multiple devices for compatibility • Work as part of an agile team fostering teamwork, mentorship, and striving for overall excellence
• Remain current on emergent technologies
• Provide subject matter expertise to technical and business staff

Requirements Position Requirements and Qualifications:
• Expert level HTML, CSS, and JavaScript skills
• Technical knowledge of HTML5, CSS3, including the ability to hand-code standards-compliant HTML and CSS.
• Strong knowledge of image editing tools
• Understand design and web usability standards
• Ability to create cross-browser and cross-platform compatible code.
• Strong troubleshooting and problem solving skills
• Effectively communicate with peers, managers, and corporate associates
• Proven team player with excellent verbal/written communication skills, flexible, dedicated, fun, excitable, ability/willing to mentor, with ego checked at the doorGraphic design
A graphic designer is responsible for creating design solutions that have a high visual impact
• keeping abreast of emerging technologies in new media, particularly design programs such as InDesign, Illustrator, Photoshop
• developing interactive design
• thinking creatively to produce new ideas and concepts
• developing design briefs by gathering information and data through research
• estimating the time required to complete the work and providing quotes for clients


Programmer
• Thai nationality, aged 22 – 25 years old
• Bachelor degree in Computer Science, Computer Engineering, Management of Information Technology or Computer related filed

1 –3 years of progressive experience in software development including proven experience with the following:
• Node JS
• PHP (Must have)
• HTML, CSS, jQuery , AJAX, JSON
• Must be able to develop and work in Web Application environment
• Have knowledge in MS SQL server or MySQL database
• Good Creative thinking & good serviced mind
• Good interpersonal & work under pressure
สามารถส่งรายละเอียดได้ที่ : ple@netdesigngroup.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-6420405 พร้อมระบุตำแหน่งที่สนใจ
 
www.NetDesign.ac.th | Call : 02-642-1100
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา :
เลือกเดือน :
รอบเรียน :
 
 
New Courses
Sticker Line Design
Digital Painting with Wacom
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
3D Design with Rhino
Basic Java Programming
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Basic SEO
FinalCut Pro
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Illustrator CC 2015 for Techniques
Magazine Design with Adobe Indesign
Character Design
Cartoon Design Workshop
Lightroom for Photography
Digital Photography
Advertising Design & Creative
Digital Publishing
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Programming
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
C# 4.0 Basic
Basic Programming with JavaScript
Object-Oriented Programming (C#)
Client Side Programming with jQuery
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application with Struts Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
การสร้างโมเดลรายละเอียดสูงด้วย Zbrush
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
iPhone for Beginner
web_elearn/index.php
Joomla for e-Commerce
Microsoft Excel 2013
Microsoft Excel 2013 Advance
Office 3 in 1
Mac
Introduction for New Mac User
 
 
 
 
Share |Tel : 02-642-1100

Email: contact@netdesign.ac.th

Facebook: NetdesignGroup

Twitter: NetdesignGroup

Netdesign Group Co.,Ltd. | 1 Fortune Town 22nd Fl. Ratchadapisek Rd.Dindang, Bangkok 10400 Tel : 02-642-1100